2. sjednica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 1. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 17;
2. ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH ZASTUPNIKA (10. saziv) – NACRT;
3. ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH ZASTUPNIKA (11. saziv) – NACRT.