17., tematska sjednica Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

dvorana Ivana Mažuranića, YouTube prijenos

Tema sjednice je: "Izmjene Zakona o elektroničkim komunikacijama i Pravilnika  o potvrdi i naknadi za pravo puta".

Cilj rasprave tematske sjednice je upoznati članove Odbora i druge zainteresirane dionike s Nacrtom izmjena Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta. Naime, navedeni Pravilnik je na stranicama HAKOM-a u javnoj raspravi, a njegovim izmjenama predlaže se značajno smanjenje naknade za pravo puta. Navedeno smanjenje značajno će utjecati na smanjenje prihoda jedinica lokalne i područne samouprave. Također u javnoj raspravi je i novi Prijedlog zakona o elektroničkim komunikacijama kojim se pravno regulira pitanje prava puta. 

Uvodno izlaganje o navedenoj temi održat će predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti.

Na sjednicu su pozvani i predstavnici Hrvatske zajednice županija, Udruge gradova u Republici Hrvatskoj, Zajednica općina u Republici Hrvatskoj, pravni stručnjaci koji zastupaju interese jedinica lokalne i područne samouprave, Udruga županijskih uprava za ceste Hrvatske.

Izravan prijenos dostupan putem saborskoga YouTube kanala: https://youtu.be/APD0iTNCxgg.