15., zatvorena, sjednica Povjerenstva za fiskalnu politiku 

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je: 

- Usvajanje Zapisnika 14. sjednice Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora
1. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU I PRIJEDLOG GODIŠNJEGA IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA 2015. GODINU; 
2. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016. GODINE I PRIJEDLOGA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016. GODINE;
3. PRIJEDLOG POREZNE REFORME;
4. RAZNO