15., tematska sjednica Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu - otkazano -

dvorana Ivana Mažuranića

Tema: "Izmjene Zakona o elektroničkim komunikacijama i Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta."

Cilj rasprave tematske sjednice je upoznati članove Odbora i druge zainteresirane dionike s Nacrtom izmjena Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta. Navedeni Pravilnik je na stranicama HAKOM-a u javnoj raspravi, a njegovim izmjenama predlaže se značajno smanjenje naknade za pravo puta. Navedeno smanjenje značajno će utjecati na smanjenje prihoda jedinica lokalne i područne samouprave. Također, u javnoj raspravi je i novi Prijedlog zakona o elektroničkim komunikacijama kojim se pravno regulira pitanje prava puta. 
Uvodno izlaganje o navedenoj temi održat će predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti.
Na navedenu sjednicu pored gore navedenih predstavnika, bit će pozvani i predstavnici Hrvatske zajednice županija, Udruge gradova u Republici Hrvatskoj, Zajednica općina u Republici Hrvatskoj, pravni stručnjaci  koji zastupaju interese jedinica lokalne i područne samouprave, Udruga županijskih uprava za ceste Hrvatske.