15., elektronička sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove

Predloženi dnevni red je:
1.    USVAJANJE ZAPISNIKA SA 14. SJEDNICE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA;
2.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA;
3.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA;
4.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVE EUROPSKE UNIJE HRVATSKOGA SABORA;
5.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA; 
6.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA;
7.    PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA, SAZIVA 22. SRPNJA 2020.
a)    priznavanju i prestanku prava na plaću,
b)    priznavanju i prestanku prava na zastupnički paušal,
c)    priznavanju prava na naknadu plaće nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti (najviše do iznosa dvije plaća);
8.    PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA O PRESTANKU PRAVA NA MJESEČNU NOVČANU NAKNADU RAZRIJEŠENOJ ČLANICI ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA;
9.    RAZNO.