127. sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, S KONČANIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 636;
2. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O IZMJENI UREDBE (EU) 2017/852 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 17. SVIBNJA 2017. O ŻIVI U POGLEDU ZUBNOG AMALGAMA I DRUGIH PROIZVODA KOJIMA JE DODANA ŽIVA, A KOJI PODLIJEŽU OGRANIČENJIMA PROIZVODNJE, UVOZA I IZVOZA COM (2023) 395;
3. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PRAVOBRANITELJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske; 
4. RAZNO.