121. sjednica Odbora za poljoprivredu

dvorana Ivana Mažuranića, YouTube prijenos

Predloženi dnevni red je:

1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 609 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKVAKULTURI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 598 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. RADNI PROGRAM ZA RAZMATRANJE STAJALIŠTA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2024. GODINU;
4. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O PROIZVODNJI I STAVLJANJU NA TRŽIŠTE ŠUMSKOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA, IZMJENI UREDABA (EU) 2016/2031 I 2017/625 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE DIREKTIVE VIJEĆA 1999/105/EZ (UREDBA O ŠUMSKOM REPRODUKCIJSKOM MATERIJALU) COM (2023) 415;
5. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O PROIZVODNJI I STAVLJANJU NA TRŽIŠTE BILJNOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA U UNIJI, IZMJENI UREDABA (EU) 2016/2031, 2017/625 I 2018/848 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA TE STAVLJANJU IZVAN SNAGE DIREKTIVA VIJEĆA 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 68/193/EEZ, 2002/53/EZ, 2002/54/EZ, 2002/55/EZ, 2002/56/EZ, 2002/57/EZ, 2008/72/EZ I 2008/90/EZ (UREDBA O BILJNOM REPRODUKCIJSKOM MATERIJALU) COM (2023) 414;
6. KONAČNI PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZABRANI NEPOŠTENIH TRGOVAČKIH PRAKSI U LANCU OPSKRBE HRANOM – glasovanje;
7. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI – glasovanje;
8. RAZNO.

Izravan prijenos dostupan je putem saborskoga YouTube kanala na adresi: https://www.youtube.com/watch?v=X406jzVEWwA