12., elektronička sjednica Odbora za financije i državni proračun

Predloženi dnevni red je:
- Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG NACIONALNE RAZVOJNE STRATEGIJE REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2016/1011 O INDEKSIMA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU KAO REFERENTNE VRIJEDNOSTI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 91 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka.