115. sjednica Odbora za poljoprivredu

dvorana Stjepana Radića, YouTube prijenos

Predloženi dnevni red je:

1. USVAJANJE ZAPISNIKA 114. SJEDNICE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU;
2. ZAKLJUČAK O ODRŽAVANJU TEMATSKE SJEDNICE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU NA TEMU „IZAZOVI U VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU ZA POTREBE SEKTORA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VETERINARSTVA“;
3. ZAKLJUČAK O ODRŽAVANJU TEMATSKE SJEDNICE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU NA TEMU „ODRŽIVO GOSPODARENJE I JAČANJE OTPORNOSTI ŠUMA I ŠUMARSKOG SEKTORA U KONTEKSTU KLIMATSKIH PROMJENA“;
4. POLITIČKI DIJALOG ODBORA ZA POLJOPRIVREDU NA PRIJEDLOG UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O BILJKAMA DOBIVENIM ODREĐENIM NOVIM GENOMSKIM TEHNIKAMA TE O HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE OD NJIH I O IZMJENI UREDBE (EU) 2017/625 COM (2023) 411;
5. PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
6. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2024. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 581 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
7. RAZNO.

Izravan prijenos dostupan putem saborskog Youtube kanala na linku: https://youtube.com/live/3rH7UfzUamM?feature=share