114., tematska sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

dvorana Ivana Mažuranića, YouTube prijenos

Tema: “Izazovi i mogućnosti unapređenja zdravstvene njege u kući“.

Zdravstvena njega u kući dio je primarne zdravstvene zaštite i kao djelatnost izravno osigurava usluge i intervencije prema pacijentima u njihovom vlastitom domu. Provodi se u svrhu poboljšanja zdravstvenog stanja i sprečavanja njegovog pogoršanja, a omogućava smanjenje broja dana provedenih na bolničkom liječenju što pridonosi rasterećenju zdravstvenog sustava. Najveći udjel korisnika zdravstvene njege u kući čine osobe ovisne o pomoći drugih, teško pokretne i nepokretne osobe, bolesnici u terminalnim stadijima bolesti.

U djelatnosti zdravstvene njege u kući postoje zahtjevi za intervencijama uvjetovanim brojnim kombiniranim zdravstvenim teškoćama i stanjima bolesnika koji nadilaze postojeće dijagnostičko-terapijske postupke i razinu obrazovanja medicinskih sestara. Takvi zahtjevi za specijaliziranom skrbi iziskuju uslugama i ljudskim resursima unaprijeđen sustav zdravstvene njege u kući.

Predstavnici Udruge medicinskih sestara zdravstvene njege u kući smatraju da je sustav zdravstvene zaštite moguće unaprijediti izmjenama i dopunama postojeće prakse. Svrha prijedloga unapređenja je izjednačavanje dostupnosti zdravstvene njege na svim područjima i ujednačavanje provođenja zdravstvene njege sa zahtjevima i standardima struke.

 

Prijenos omogućen na YouTube  kanalu Hrvatskoga sabora: https://www.youtube.com/watch?v=7H3h-cNl2-c