114. sjednica Odbora za poljoprivredu

dvorana Ivana Mažuranića, YouTube prijenos

Predloženi dnevni red:

1.    USVAJANJE ZAPISNIKA 111. I 113. SJEDNICE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU;

2.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 569;

3.    STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O BILJKAMA DOBIVENIM ODREĐENIM NOVIM GENOMSKIM TEHNIKAMA TE O HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE OD NJIH I O IZMJENI UREDBE (EU) 2017/625 COM (2023) 411;

4.    RAZNO. 

Izravan prijenos omogućen je putem saborskoga YouTube kanala: https://www.youtube.com/watch?v=MHHhmHLwUuE