11., elektronička sjednica Odbora za financije i državni proračun

Predloženi dnevni red je:
- Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU ODLUKE VIJEĆA O SUSTAVU VLASTITIH SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE TE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKE 2014/335/EU, EURATOM - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske.