103., tematska sjednica Odbora za poljoprivredu

dvorana Josipa Šokčevića, YouTube prijenos

Tema sjednice je: "Nepošteno postupanje osiguravajućih društava u Republici Hrvatskoj prema poljoprivrednim proizvođačima", a nastavno na rasprave koje su o štetama na poljoprivrednim usjevima i nasadima uzrokovanim prirodnim nepogodama i djelovanjem divljači, provedene na 22. i 70. sjednici Odbora za poljoprivredu. 

Zbog nezainteresiranosti i složenih procedura osiguravajućih društava za osiguranje nekih vrsta šteta u poljoprivredi, kao i postupanja osiguravajućih društava kojima se ne može zagarantirati pravedno obeštećenje poljoprivrednih proizvođača za stvarno nastale štete ali i nespremnosti osiguravajućih društava na prilagodbu rokova u kojima se može priznati nastala šteta stvarnim vremenskim i klimatskim uvjetima, provest će se rasprava o modalitetima i mjerama koje je potrebno provesti kako bi se omogućilo pravedno obeštećenje poljoprivrednika koji su izloženi štetama od prirodnih nepogoda i štetama koje počini divljač na poljoprivrednim usjevima i nasadima.

Prijenos sjednice uživo omogućen je preko YouTube kanala Hrvatskoga sabora: https://www.youtube.com/watch?v=4dcfCVjhsms