1. sjednica Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, prvo čitanje, P.Z. br. 18;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 4;
3. RAZNO.