1. sjednica Izaslanstva Hrvatskog sabora u u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS)

dvorana Eugena Kvaternika

Predloženi dnevni red je:

1.    Konstituiranje Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini OESS-a;
2.    Raspored sudjelovanja u radu skupštinskih odbora, i to: Stalnoga odbora, Glavnoga odbora za politiku i sigurnost, Glavnoga odbora za gospodarstvo, znanost, tehnologiju i okoliš te Glavnoga odbora za demokraciju, ljudska prava i humanitarna pitanja;
3.    Pregled aktivnosti Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini OESS-a u 2024. godini;
4.    Program sudjelovanja Izaslanstva na Godišnjem zasjedanju PS OESS-a u Bukureštu, 29.06. do 3.07. 2024. godine;
5.    Razno.