1., konstituirajuća, sjednica Povjerenstva za fiskalnu politiku

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red: 

1. UVODNA RIJEČ PREDSJEDNIKA POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA;
2. POSLOVNIK O RADU POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU;
3. IZBOR ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA;
4. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2014. GODINU
5. PLAN ISPUNJENJA FISKALNOG PRAVILA ZA 2014. GODINU;
6. INFORMACIJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA I PRORAČUNA OPĆE DRŽAVE ZA 2013. GODINU ;
7. INFORMACIJA O ISPUNJENJU FISKALNOG PRAVILA ZA 2013. GODINU ;
8. RAZNO