Zaključci Odbora za zaštitu okoliša s tematske sjednice o problematici onečišćenja azbestom u Republici Hrvatskoj - 3. veljače 2010.

Odbor za zaštitu okoliša Hrvatskoga sabora održao je tematsku sjednicu o problematici onečišćenja azbestom u Republici Hrvatskoj koja je ujedno bila i treća sjednica Odbora na tu temu održana tijekom VI. Saziva Hrvatskog sabora. Nakon što su predstavnici Vlade podnijeli izvješće o provedenoj sanaciji područja onečišćenih azbestom u RH, te izvješće o stanju pobola i dinamici rješavanja odštetnih zahtjeva oboljelih od profesionalnih bolesti radnika izloženih azbestom, a nakon provedene rasprave u kojoj su sudjelovali mnogobrojni predstavnici stručnih institucija, lokalnih vlasti, nevladinih udruga i radnika, predsjednica Marijana Petir predložila je slijedeće zaključke: 

1. Odbor za zaštitu okoliša prima na znanje dostavljena Izvješća:
a. Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (17.11.2009.). 
b. Izvješće Povjerenstva za rješavanje odštetnih zahtjeva radnika oboljelih od profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu o broju i ukupnom stanju predmeta (21.7.2009.),
c. Izvješće Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (21.7.2009.) koje je pripremio Hrvatski zavod za javno zdravstvo,
uz sva obrazloženja i objašnjenja dana tijekom provedene rasprave.
2. Zadužuju se:
a. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, da dostavi novo izvješće do 31. prosinca 2010. godine s podacima o svim aktivnostima po pitanju problematike sanacije područja onečišćenih azbestom tijekom 2010. godine
b. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, da do 31. prosinca 2010. dostavi nova izvješća o praćenju pobola od bolesti uzrokovanih zbog izloženosti azebstu
c. Povjerenstvo za rješavanje odštetnih zahtjeva, da do 31. prosinca 2010. dostavi izvješće o broju novih predmeta te o dinamici rješavanja postojećih predmeta za razdoblje od 21. srpnja 2009. do kraja 2010. godine.
3. Odbor podržava realizaciju dogovora između bivših radnika tvrtke Salonit d.d. u stečaju i Vlade Republike Hrvatske od 21. rujna 2009. 
4. Odbor podržava nastojanja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da iz utvrđene stečajne mase u postupku stečaja Salonit d.d. naplati sve troškove sanacije kruga tvornice Salonit u Vranjicu, igrališta Omladinac te drugih lokacija onečišćenih azbestom uslijed poslovanja Salonit d.d.