Zaključci Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu s tematske sjednice "Visoko obrazovanje osoba s invaliditetom" održane 25. svibnja 2011.

Na temelju članka 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora ("Narodne novine" broj 6/02, 41/02, 91/03, 58/04, 39/08 i 86/08), Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora jednoglasno je na sjednici održanoj 25. svibnja godine 2011. usvojio Zaključke s tematske sjednice pod naslovim "Visoko obrazovanje osoba s invaliditetom".

Z A K L J U Č C I:

1. Predlaže se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske da unutar Ministarstva osnuje koordinacijsko tijelo koje će studentima s invaliditetom u Republici Hrvatskoj omogućiti ostvarivanje određenih prava u području visokoga obrazovanja, kroz mehanizme pružanja podrške, informacija i drugih aktivnosti s ciljem stjecanja obrazovanja kako sadašnjih tako i budućih studenata s invaliditetom u Republici Hrvatskoj; 

2. Predlaže se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske da Koordinacijsko tijelo osnuje do početka sljedeće akademske godine odnosno do 1. listopada 2011. godine;

3. Novo osnovano Koordinacijsko tijelo dužno je sastajati se s predstavnicima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, predstavnicima Sveučilišta i predstavnicima Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora jednom godišnje.

PREDSJEDNIK

prof. dr. sc. Petar Selem