Zaključci 37. sjednice Odbora za zaštitu okoliša, 9. lipnja 2010.

Dana 9. lipnja 2010. godine Održana je zajednička sjednica Odbora za zaštitu okoliša Hrvatskoga sabora i Savjeta za održivi razvoj i zaštitu okoliša RH na temu Potencijali biomase i bioplina za proizvodnju energije u RH a povodom Dana zaštite okoliša koji je obilježen 5. lipnja. 

Uvodna izlaganja održali su dr.sc. Neven Voća i dr.sc. Nikola Čupin koji su članovima Odbora i Savjeta prezentirali potencijale koje imaju biomasa i bioplin u proizvodnji energije u RH. Tijekom rasprave ukazano je na probleme u ishođenju i dugotrajnosti postupka ishođenja različitih dokumenata i dozvola potrebnih za izgradnju, puštanje u rad energetskih objekata na biomasu i bioplin te stavljanje na tržište proizvedene energije iz tih postrojenja. U raspravi je ukazano na potrebu razvoja i poticanja toga dijela energetskog sektora s ciljem ostvarivanja višestrukih dobiti u održivom razvoju Hrvatske. Nakon rasprave predloženi su sljedeći zaključci:

1. U ostvarivanju što većeg iskorištavanja potencijala biomase i bioplina u proizvodnji energije u skladu sa Strategijom energetskog razvitka RH Odbor za zaštitu okoliša Hrvatskoga sabora predlaže Vladi RH donošenje odgovarajućih mjera, te izmjena regulative s ciljem smanjenja broja i pojednostavljivanja procedura ishođenja dozvola potrebnih za izgradnju, puštanje u rad energetskih objekata na biomasu i bioplin te stavljanje na tržište proizvedene energije iz tih postrojenja.
2. Odbor podržava svaki oblik poticanja i uvođenja financijskih potpora investicijama baziranim na domaćoj komponenti za gradnju energana na biomasu i bioplin te proizvodnju energije iz tih postrojenja.
3. Odbor predlaže osmišljavanje i uspostavu modela poticanja udruživanja poljoprivrednih i šumarskih proizvođača s ciljem prikupljanja i iskorištavanja ukupnih potencijala biomase i bioplina koji nastaju njihovom osnovnom djelatnošću na lokalnoj razini s ciljem iskorištavanja toga potencijala u proizvodnji toplinske i električne energije gradnjom malih tipskih elektrana na biomasu i bioplin te odgovarajućih lokalnih toplinskih mreža.
4. Odbor za zaštitu okoliša Hrvatskoga sabora i Savjet za održivi razvoj i zaštitu okoliša države smatraju korisnim razmjenu međusobnih mišljenja, iskustava i usuglašavanja stavova te su suglasni da se, ovisno o potrebi povremeno organiziraju zajedničke sjednice o temama važnim za promicanje zaštite okoliša u RH.