Zaključak s 23. sjednice Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, održane 11. srpnja 2013.

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora na 23. sjednici, održanoj 11. srpnja 2013. godine raspravljao je pod točkom 1. o Zahtjevu za očitovanjem Glavnog ravnatelja HRT-a na zaključke Nadzornog odbora HRT-a donesene na 13. hitnoj sjednici, održanoj 8. srpnja 2013. godine, te je većinom glasova (s 8 glasova ”ZA” i 1 ”SUZDRŽANIM” glasom) donesen sljedeći 

ZAKLJUČAK 

Zahtijeva se od Glavnog ravnatelja HRT-a da Odboru za informiranje, informatizaciju i medije u roku tri tjedna dostavi pisano očitovanje na zaključke Nadzornog odbora HRT-a donesene na 13. hitnoj sjednici Nadzornog odbora HRT-a, održanoj 8. srpnja 2013. godine. 

PREDSJEDNIK ODBORA

 Branko Vukšić