Prijedlozi Zaključaka s tematske sjednice održane 1. srpnja 2008.

1. Odbor zadužuje nadležna ministarstva da u skladu s programom rada Vlade RH, Kartagena protokolom i Uredbom o proglašenju ekološke mreže, u roku od 6 mjeseci pripreme nacrt Izmjena i dopuna Zakona o GMO kojim će biti obuhvaćene slijedeće odredbe:
a) zabrana ispuštanja živih GM-organizama u okoliš;
b) zabrana sjetve GM-sjemena pa i u pokusne svrhe;
c) obveza jasnog deklariranja proizvoda na tržištu koji sadržavaju GMO bez obzira na postotak onečišćenja.
 
2. Odbor zadužuje nadležna ministarstva da osiguraju provedbene instrumente za kontrolu sjemena i usjeva putem inspekcijskih službi te da akreditiraju Laboratorij za detekciju GMO-a kao i Laboratorij za detekciju GMO sjemena i sadnog materijala.

3. Odbor poziva sve županije da zabrane sjetvu GMO sjemena pa i u pokusne svrhe i pristupe u europsku mrežu regija slobodnih od GMO-a, te da u suradnji s Vladom RH provode sustavnu edukaciju poljoprivrednika kao i poticanju ekopoljoprivrede i ekoturizma.

4. Odbor smatra da je na području problematike GMO-a potrebno razvijati međuresornu suradnju u očuvanju Hrvatske kao zemlje slobodne od GMO-a kao i međunarodnu suradnju, posebice sa susjednim državama i u neposrednom okružju jugoistočne Europe, radi stvaranje zajedničke regionalne strategije i koordiniranja aktivnosti u očuvanju regije kao područja slobodnog od GMO-a.
Odbor poziva ministarstva da posebno podrže projekte i programe nevladinih udruga, znanstvenih društava i institucija u području problematike GMO-a.
 
5. Odbor smatra da je u Hrvatskoj potrebno odrediti i izgraditi infrastrukturnu referentnu instituciju, koja bi prikupljala nacionalnu, regionalnu, europsku i opću dokumentaciju na području problematike GMO-a, te pružala logističku podršku državnim tijelima, akademskoj zajednici i najširoj javnosti. Odbor daje podršku daljnjem razvoju postojećeg Centra za bioetiku u jugoistočnoj Europi.