Izvješće Odbora za ravnopravnost spolova sa okruglog stola na temu: "Zdravstveni odgoj i obrazovanje u školama" (13. 2. 2007.)

Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora  i Odbor za obitelj, mladež i šport Hrvatskoga sabora organizirali su  okrugli stol 13.02. 2007. na temu: «Zdravstveni odgoj i obrazovanje u školama»

Izlaganja na Okruglom stolu iznijeli su: predstavnici ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, predstavnici ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, pravobraniteljica za djecu, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, te stručnjaci i predstavnici zainteresiranih udruga.

Cilj okruglog stola je upoznavanje šire javnosti  s uvođenjem eksperimentalnog programa zdravstvenog odgoja  i obrazovanja u osnovne i srednje škole.

U sveobuhvatnoj raspravi otvorila su  se pitanja:  jesu li ponuđeni programi znanstveno utemeljeni, obuhvaćaju li ponuđeni programi razrađene teme – module  koje se odnose na prevenciju nasilničkog ponašanja, prevenciju ovisnosti, te očuvanje zdravlja i ljudsku spolnost.?
Naime,svi naprijed  navedeni moduli čine cjelovit zdravstveni odgoj koji treba biti obrađen na objektivan, nepristran,  provjerljiv i znanstveno utemeljen  način. Također, način izvođenja i evaluacija programa treba biti jasan i u interesu djece.

Svi sudionici rasprave  suglasni su da je uvođenje zdravstvenoga odgoja u škole kao zasebnog predmeta potrebno, međutim suprotstavljena su stajališta u pogledu dijela programa koji obrađuje ljudsku spolnost, kao i predložene satnice, koja je nedostatna (12 sati godišnje u satnici predviđenoj za sat razredne nastave).  
Predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kao i predstavnici Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi nisu dali odgovor na dvojbe:koje je ministarstvo nadležno za ocjenu  sadržaja ponuđenih programa zdravstvenog odgoja i obrazovanja, zašto Povjerenstvo  ministarstva obrazovanja, znanosti i športa koje je osnovano za ocjenu programa, odnosno i sam ministar, nije donijelo konačnu  odluku, već se osniva drugo  povjerenstvo u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi koje treba ocijeniti programe? Naime, nije prijeporna suradnja između ministarstava, ali postavlja se pitanje kakav učinak proizvodi mišljenje povjerenstva  Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi  kada se zna da su u Povjerenstvu ministarstva obrazovanja, znanosti i športa zastupljeni i eminentni stručnjaci iz područja zdravstva? 

Na kraju opširne rasprave izraženo je žaljenje što se i nakon dvije godine rada i  javnih rasprava o uvođenju  zasebnog predmeta – zdravstvenog odgoja i obrazovanja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa nije izradilo Prijedlog  programa zdravstvenog odgoja s kojim treba započeti u školskoj godini  2007/08.

Predsjednica Odbora
Gordana Sobol