Izvješće Odbora za ravnopravnost spolova s tematske sjednice "Mlade i aktivne: politička participacija mladih žena" (31.3.2009.)

Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora i Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje održali su u utorak 31. ožujka 2009. godine tematsku sjednicu.

Tema sjednice: Mlade i aktivne: politička participacija mladih žena.

Uvodna izlaganja o temi dale su: Gordana Sobol, predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova, te Tajana Broz, voditeljica projekta Mlade i aktivne: politička participacija mladih žena iz Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.

Uz predsjednicu Odbora Gordanu Sobol i članice Odbora u radu sjednice sudjelovale su zainteresirane saborske zastupnice, predstavnice CESI-ja, predsjednice pojedinih županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova, Vladinog Ureda za ravnopravnost spolova, GONG-a i ženskih udruga.

Predsjednica Odbora Gordana Sobol uvodno je istaknula važnost participacije žena u političkom životu. Napomenula je da kriza koja vlada u svijetu i Hrvatskoj ima velik odraz na mlade općenito, pa tako i na mlade žene koje gube volju za politikom i sudjelovanjem u političkom životu. Potkrijepivši to podacima istraživanja prema kojima čak 82 posto (ispitanih) mladih u Hrvatskoj ne pokazuje nikakav interes za politiku, zaključila je kako su mladi suočeni s neizvjesnom budućnošću i da problem leži u činjenici da političke odluke donose uglavnom starije, muške osobe. Nadalje je naglasila da je odgovornost na političarkama koje mladim ženama trebaju usaditi želju i potrebu za uključivanjem u politički život. 

U ime CESI-ja sudionicima se uvodno obratila Tajana Broz, složivši se s tvrdnjom da je kod mladih žena, ali i mladih općenito, vrlo nisko povjerenje u politiku. Navela je statističke podatke (s prethodnih izbora) prema kojima je na izbornim listama neparlamentarnih stranaka 29,3 posto mladih žena, dok je kod parlamentarnih stranaka taj udio samo 12,7 posto. 

U nastavku sjednice sudionice rasprave suglasile su se da je uključivanje mladih žena u politički život vrlo neizvjesno i teško. Predstavnice lokalne samouprave predočile su i pozitivne primjere žena uključenih u politički život na nivou županija i gradova. Sudionice su se složile da je potrebna strategija oko uključivanja mladih žena u politički život, ali da su nova izborna pravila s obveznim kvotama, iako dobar, ne i dovoljan putokaz. Sudionice su ukazale da ponekad ne postoji dovoljno ženske solidarnosti. 

Na sjednici je istaknuta važnost obrazovanja mladih o vrijednosti demokratskog procesa i uključivanja u politički život, budući da su mladi iskazali sumnju u značenje demokracije, iako su sposobni stvarati i donositi zrele političke odluke. 

Jedan od bitnih problema s kojim se suočavaju mlade žene jest činjenica da su prisiljene birati između političkog ili obiteljskog života. Dodatne probleme imaju političarke s invaliditetom koje ne žele da se prema njima ophodi drugačije nego s ostalim političarkama. 

Zaključno je predsjednica Odbora Gordana Sobol istakla da je cilj sjednice bio da se na jednom mjestu sastanu žene iz politike, Sabora i nevladinih udruga. Jedan od ciljeva je bio i utvrđivanje razloga nezainteresiranosti mladih prema politici i negativnom stavu spram demokracije. Na strankama je presudna uloga u nastojanju da se situacija promijeni, odnosno da se na izborne liste istakne čim više žena, posebno mladih, kako bi se povećala njihova participacija i uloga u političkom životu.

Predsjednica Odbora

Gordana Sobol