Izvješće Odbora za ravnopravnost spolova s tematske sjednice održane na prijedlog udruge Mobbing o Nacrtu prijedloga zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, 19. lipnja 2007. godine


Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora organizirali su tematsku sjednicu 19.06. 2007. na prijedlog udruge Mobbing o Nacrtu prijedloga zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu.

Uvodna izlaganja na tematskoj sjednici podnijele su: Jadranka Apostolovski, predsjednica Udruge za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga i Dušanka Marinković – Drača, Sindikat Glas – predstavnice Radne skupine koje su sudjelovale u izradi Nacrta prijedloga zakona o spriječavanju zlostavljanja na radu. Cilj zajedničke tematske sjednice je upoznavanje javnosti sa sve prisutnijim kršenjem ljudskih prava u sferi radnih odnosa, raznim oblicima neseksualnog zlostavljanja na radu, kao i štetnim posljedicama koje trpi zaposlenik, poslodavac i društvo u cjelini uslijed takvog ponašanja.

U sveobuhvatnoj raspravi otvorila su se pitanja: je li po postojećem zakonodavnom okviru moguće sankcionirati zlostavljanje na radu, jesu li suci dovoljno educirani, mogu li razumjeti i interpretirati pravnu normu, odnosno ima li pravosudni sustav kompetencije ako se zna da nije donijeta niti jedna presuda? S tim u svezi, ovaj Nacrt prijedloga zakona, kao poseban zakon koji bi se primjenjivao na sve oblike konvencionalnog i nekonvencionalnog radnog odnosa nudi konkretna postupanja za sve sudionike, počevši od žrtve zlostavljanja pa do postupanja suda.

Istaknuto je da se zlostavljači služe vrlo sofisticiranim metodama zlostavljanja, tako da se kao nužnost nameće edukacija kako zaposlenih tako i poslodavaca. Ukazano je da zlostavljanje na radu može biti i horizontalno i vertikalno, stoga diskriminacija izazvana mobbingom zahtijeva multidisciplinaran pristup prema žrtvi počevši od dijagnostike do terapije, a na taj način bi se spriječila i moguća zlouporaba.

U raspravi je više puta naglašeno da izmjene propisa o radu trebaju slijediti izmjene kaznenog zakonodavstva, jer jedino se zapriječenim visokim kaznama uz uvjet djelotvornijeg rada sudova može učinkovito sankcionirati i prevenirati ovakva vrsta zlostavljanja, odnosno diskriminacije. 

Na kraju sjednice predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova, Gordana Sobol i predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Furio Radin podržali su napore Radne skupine u izradi ovoga Nacrta prijedloga zakona o sprječavanju zlostavljanja na radu, smatrajući da nije od presudne važnosti na koji će način Vlada Republike Hrvatske zakonski urediti diskriminaciju na radu koju generira neseksualno zlostavljanje, bilo kroz izmjene važećeg Zakona ili donošenjem novog posebnog Zakona. Svakako je hvale vrijedan doprinos nevladinih udruga u prepoznavanju ovoga problema, kao i ponuđenom rješavanju istog. Stoga su suglasni gospođa Sobol i gospodin Radin u ocjeni da se nakon provedene javne rasprave o Nacrtu ovoga prijedloga zakona, uputi inicijativa za pokretanje i donošenje Zakona Odboru za ravnopravnost spolova i Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina kako bi Odbori u jesenskom zasjedanju Hrvatskoga Sabora mogli utvrditi stajalište o predloženoj inicijativi. 

Predsjednica Odbora
Gordana Sobol