Izvješće Odbora za ravnopravnost spolova s tematske sjednice održane povodom Majčinog dana i Dana obitelji, 14. svibnja 2007. godine

Tematska sjednica Odbora za ravnopravnost spolova održana je povodom Majčinog dana i Dana obitelji, 14. svibnja 2007. godine, s početkom rada u 10.30 sati,  u zgradi Hrvatskoga sabora, Zagreb, Trg sv. Marka 6, u dvorani Stjepana Radića (133).

Sjednica je održana na temu: Prava rodilja i položaj primalja

Uvodna izlaganja i prezentaciju o temi iznijele su: Ines Bojić,iz udruge B.a.B.e., Vedrana Valčić, predstavnica udruge Roda i Barbara Finderle, predsjednica Hrvatske udruge primalja.

U sveobuhvatnoj raspravi je ukazano da u Republici Hrvatskoj postoje institucionalni mehanizmi za promicanje i zaštitu reproduktivnog zdravlja žena i humanizaciju poroda, počevši od Ustava Republike Hrvatske, Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.- 2010., Zakona o zaštiti prava pacijenata,Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije žena i Konvencije o pravima djeteta.

Međutim, rezultati istraživanja koje je provela udruga Roda među ženama o njihovom iskustvu prilikom zadnjeg poroda ukazuju da zdravstveni djelatnici nerijetko, trudnice kao i žene tijekom  porođaja, tretiraju kao objekt, ponižavaju i omalovažavaju, ne obavještavaju o medicinskim intervencijama koje poduzimaju na tijelu niti majke niti djeteta, uglavnom prevladavaju iskustva nehumanog i nepristojnog ponašanja, odnosno da se takvim postupanjem krše temeljna ljudska prava u rodilištima.

Također je ukazano, na  problem nepriznavanja pravne osobnosti zdravog novorođenčeta od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koje naziva rođeno dijete jednoplodnim, odnosno višeplodnim spontanim porodom, što je u koliziji s Konvencijom o pravima djeteta.

Ukazano je na probleme i na zapostavljenost primaljskog zanimanja u zdravstvenom sustavu. Naime, u Republici Hrvatskoj  primalje nemaju mogućnost školovanja u svojoj struci  nakon završenog srednješkolskog obrazovanja. S tim u svezi, istaknuto je da je školovanje primalja potrebno uskladiti s direktivama Europske unije, što uključuje trogodišnji dodiplomski studij i mogućnost poslije diplomskog studija.

Udruga Roda predložila je konkretne korake kojima bi se mogla poboljšati navedena problematika:

• Pokrenuti sve dostupne mehanizme za za prestanak kršenja temeljnih ljudskih prava u rodilištima i zaštitu prava pacijenata
• Donijeti znanstveno utemeljene smjernice za skrb pri fiziološkom porođaju (čl. 6.3.2. Nac. politike za promicanje ravnopravnosti spolova)
• Otvoriti primaljski studij
• Zahtijevati proaktivno i preventivno djelovanje zdravstvenog sustava umjesto reaktivnog – od kritične važnosti za žene u rodilištima
• U HZZO-u prepoznati novorođenče kao pacijenta
• Ulagati u rodilišta i osnivanje vanbolničkih porodnih centara za porođaje niskog rizika
• Poticati demokratski način razmišljanja u rodilištima

Sudionici sjednice su se složili da se ovi prijedlozi upute prema nadležnim ministarstvima.

                                                          Predsjednica Odbora

                                                                       Gordana Sobol