Najstariji zapisnici sa sjednica Sabora

dnevnik_saboraNajstariji zapisnici sa sjednica Hrvatskoga sabora, koji čine fond saborske knjižnice, su iz 1861. godine kada je zasjedao „veliki“ Sabor, nazvan tako zbog kvalitete zastupnika, ali i rezultata koje je postigao u svom šestomjesečnom radu. 

Sabor je započeo s radom 15. travnja 1861., a osam dana poslije, 23. travnja,  izglasan je Poslovnik Sabora Trojedne Kraljevine Hrvatske, Slavonske i Dalmatinske. Poslovnik je opširan, ima ukupno 96 paragrafa, a u članku 82. o zapisnicima se kaže: 

“Bilježnici vode zapisnik Sabora, čitaju spise, bilježe one, koji žele govoriti, sbrajaju glasove, napokon kontroliraju i brzopise u vodjenju dnevnika i tiskanje saborskih spisah. Zapisnici se tiskaju od vremena do vremena, i od tog kao i od svake tiskanice saborske dobiti će svaki član po jedan iztisak.“ 

Ovaj Poslovnik dopunjen je 28. veljače 1868. i 28. ožujka 1869., a bio je na snazi do 12. lipnja 1875. godine.