Zlatko Tomčić, predsjednik Sabora* od 2000. do 2003. godine

Zlatko TomčićZlatko Tomčić (HSS) bio je predsjednik Zastupničkog doma i predsjednik Sabora tijekom četvrtog saziva, od 2000. do 2003. godine. Za zastupnika u Zastupničkom domu Hrvatskoga državnog sabora izabran je 1995. godine. 

Prema ustavnim ovlastima, nakon izbora 2000., privremeno preuzima dužnost predsjednika Republike Hrvatske do izbora novog predsjednika. Funkciju ministra graditeljstva i zaštite okoliša obnašao je od 1993. do 1994. 

Rođen je 1945. u Zagrebu. Inženjer je građevine. Bavio se projektiranjem građevinskih objekata, investicijskim consulting poslovima u hotelskim tvrtkama. Područja njegove specijalnosti su organizacija građenja u visokogradnji i vođenje građevinskih investicija. U područja njegova posebnog rada ubrajaju se program "Zdravo stanovanje" i građevinska revitalizacija objekata spomenika kulture te ekologija.

* Izmjenama Ustava od 9. studenoga 2000. godine, Hrvatski državni sabor mijenja naziv u Hrvatski sabor, a izmjenama Ustava od 28. ožujka 2001. Hrvatski sabor postaje jednodoman.