Željko Reiner, predsjednik Hrvatskoga sabora od 2015. do 2016. godine

Datum i mjesto rođenja: 28. svibnja 1953., ZagrebŽeljko Reiner
Bračno stanje: oženjen 
Djeca: sin, kći 

Obrazovanje
1984. poslijedoktorsko usavršavanje u Oklahoma Cityju, SAD (do 1985.) 
1982. doktorirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 
1979. specijalizirao internu medicinu u KBC-u Sestre milosrdnice u Zagrebu i u Sveučilišnoj bolnici Eppendorf u Hamburgu u Njemačkoj (do 1983.) 
1978. magistrirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 
1976. diplomirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 

Politička karijera:
2011. izabran za zastupnika u Hrvatski sabor (prvi mandat) te za potpredsjednika Sabora, člana Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, člana Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, člana Odbora za međuparlamentarnu suradnju i zamjenika člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske inicijative 
2010. predsjednik Nacionalnog zdravstvenog vijeća RH (do 2014.)
1998. ministar zdravstva (do 2000.) 
1993. zamjenik ministra zdravstva (do 1998.) 

Profesionalna karijera:
2014. izabran za redovitog profesora Medicinskog fakulteta Sveučilšta u Rijeci u trajnom zvanju
2011. izabran za počasnog člana Akademije medicinskih nauka Bosne i Hercegovine 
2006. izabran za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te mu je dodijeljen naslov akademika; voditelj Odbora za aterosklerozu HAZU-a 
2004. ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Zagreb (do 2012.)
2004. izabran za predsjednika Akademije medicinskih znanosti Hrvatske (do 2012.) 
2003. pročelnik Zavoda za metaboličke bolesti u KBC-u Zagreb 
2000. izabran za pročelnika Katedre za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Zagrebu (do 2006.) 
1992. izabran za člana suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (do 2006.) 
1990. izabran za redovitog profesora na Medicinskom fakultetu u Rijeci; izabran za člana Akademije medicinskih znanosti Hrvatske 
1997. izabran za redovitog profesora interne medicine u trajnom zvanju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
1995. predstojnik Klinike za unutarnje bolesti KBC Zagreb (do 2003. te ponovno od 2011. do 2015.) 
1988. izabran za redovitog profesora na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 
1986. izabran za docenta na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; pročelnik Kliničkog odjela Klinike za patofiziologiju u KBC-u Zagreb (do 1995.) 

Publikacije
autor 543 znanstvena i stručna rada 
koautor tridesetak knjiga i udžbenika iz područja medicine objavljenih u Hrvatskoj i inozemstvu 
urednik 28 knjiga i priručnika iz područja medicine 
glavni autor prvih Europskih smjernica za liječenje dislipidemija (2011.) 
koautor Europskih smjernica za prevenciju kardiovaskularnih bolesti (2007. i 2012.) 
recenzent znanstvenih projekata za Europsku komisiju sklopu FP 6 i FP 7 
autor knjiga pjesama: „Žejni sred zvirajnka“, 1984; „Vrijeme sna i vrijeme jave“, 2003. i dr. 

Članstva
član Upravnog odbora Svjetske udruge za aterosklerozu za Europu (od 2012.) 
član Savjeta Sveučilišta u Zagrebu (od 2010)
Redoviti član (Fellow) American College of Cardiology – FACC (2010) 
Redoviti član (Fellow)  Royal Society of Physicians” – FRCP  u Londonu (2007)
Redoviti član (Fellow) European Society of Cardiology” – FESC  
član znanstvenih odbora brojnih europskih i svjetskih kongresa iz područja ateroskleroze i kardiologije zadnjih 25 godina 
član uredništava međunarodnih i domaćih znanstvenih časopisa: Nature – Reviews Cardiology, Journal of the American College of Cardiology –JACC, Atherosclerosis, Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases , Liječnički vjesnik itd.
recenzent najpoznatijih svjetskih znanstvenih časopisa: Lancet, European Heart Jorunal, Annals of Medicine, Fundamental and Clinical Pharmacology, European Journal of Preventive Cardiology, Cardiovascular Drugs and Therapy itd.
voditelj niza znanstvenih projekata
bio koordinator nacionalnih društava za aterosklerozu u Upravnom odboru Europskog društva za aterosklerozu 
član Upravnog odbora Europske asocijacije za prevenciju i rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesti (EACPR) 
predsjednik Odbora za znanost i smjernice EACPR-a 
član Odbora za smjernice, Odbora za kongrese i Odbora za izbor novih članova Europskog kardiološkog društva (ESC) 
osnivač i dugogodišnji predsjednik Hrvatskog društva za aterosklerozu (od 1995)
osnivač Hrvatskog društva za hipertenziju 
osnivač i dopredsjednik Hrvatskog društva za debljinu 
glavni tajnik Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ) 
predsjednik Europskog odbora za borbu protiv pušenja (2000. – 2002.) 
predsjednik Povjerenstva za dodjelu naziva primarijus RH (1998. – 2000.) 
predsjednik Povjerenstva za lijekove RH (1992. – 2000.) te član Povjerenstva (2004. – 2008.) 
član Izvršnog odbora Svjetske zdravstvene organizacije – WHO (1995. – 1998.) 
član međunarodnog komiteta za dodjelu Nagrade Léon Bernard Foundation Prize 
član Društva hrvatskih književnika 

Nagrade
Nagrada grada Zagreba (2010.)
Počasni građanin grada Korčule (2007.)  
Nagrada „Ladislav Rakovac“ Hrvatskog liječničkog zbora (1999.) 
Nagrada Međunarodnog endokrinološkog društva za mlade znanstvenike (1984.)

Odlikovanja:  
Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom, Red bana Jelačića, Red Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske, Red hrvatskog trolista, Red hrvatskog pletera, Spomenica Domovinskog rata, Medalja „Bljesak“, Medalja „Oluja“, Medalja „Ljeto ’95“, Spomen-medalja „Vukovar“ 

Ostalo: 
dragovoljac Domovinskog rata od 1990. - pomoćnik zapovjednika Glavnog sanitetskog stožera zadužen za edukaciju, a zatim za medicinske kadrove 
pričuvni pukovnik Hrvatske vojske 

Strani jezici: 
engleski, njemački, talijanski, francuski, slovenski