Stjepan Mesić, predsjednik Sabora* od 1992. do 1994. godine

Stjepan MesićStjepan Mesić (HDZ) bio je predsjednik Zastupničkog doma i predsjednik Sabora* u drugom sazivu od 1992. do 1994. godine. 

U politički život ulazi 1965. godine kada je se liste građana izabran za zastupnika u Saboru Socijalističke Republike Hrvatske. Nakon prvih višestranačkih izbora u svibnju 1990. imenovan je prvim predsjednikom Vlade Republike Hrvatske. Bio je posljednji predsjednik Predsjedništva SFRJ, do prosinca 1991. godine.

Obnaša dužnost Predsjednika Republike Hrvatske u dva mandata: prvi put je izabran 7. veljače 2000. godine, a drugi put 16. siječnja 2005. godine.

Rođen je 1934. u Orahovici. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu. 

* Prema ustavnim odredbama, Sabor je tada imao naziv Sabor Republike Hrvatske.