4. saziv Hrvatskoga sabora (2.2.2000. - 22.12.2003.)

Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe

O izaslanstvu

Parlamentarna skupština Vijeća Europe savjetodavno je tijelo. Osnovne zadaće Parlamentarne skupštine Vijeća Europe su razvoj demokracije i zaštita ljudskih prava, što ona postiže aktivnostima usmjerenima na jačanje funkcioniranja pravnog sustava i pravne države, slobode medija, prosvjetu, kulturu, zaštitu okoliša i jačanje demokracije na lokalnoj razini. 

Republika Hrvatska je punopravnom članicom Vijeća Europe postala 6. studenoga 1996. godine nakon čega njeni predstavnici redovito sudjeluju u radu više od pedeset stalnih i ad hoc tijela Vijeća Europe, te na raznim stručnim skupovima koja se organiziraju u Strasbourgu, u zemljama članicama i u Republici Hrvatskoj. Od ulaska u punopravno članstvo, hrvatski predstavnici redovito i aktivno sudjeluju na sastancima Odbora ministara (jednom godišnje sastaju se na razini ministara vanjskih poslova, a svakog tjedna na razini veleposlanika - stalnih predstavnika zemalja članica pri Vijeću Europe).

Skupština sama odlučuje o svom dnevnom redu i bavi se aktualnim pitanjima i onima koja bi to tek mogla postati, a vezana su za probleme suvremenoga društva kao i pitanja iz međunarodne politike.