6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za europsku sigurnost i suradnju

O izaslanstvu

Hrvatski je sabor na 3. sjednici 28. ožujka 2008. donio Odluku o izboru Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za europsku sigurnost i suradnju. 

Jačanje i konsolidacija demokratskih institucija zemalja članica OESS-a, razvoj institucionalnih struktura, kvalitetnija suradnja među već postojećim institucijama OESS-a, doprinos promicanju mehanizama za prevenciju i rješavanje sukoba, samo su neke od temeljnih zadaća iznesenih u preambuli Skupštine. 

Utemeljena Madridskom deklaracijom, Parlamentarna skupština Organizacije za europsku sigurnost i suradnju održala je svoju prvu sjednicu 1992. godine u Budimpešti, prilikom koje je odlučeno da sjedište međunarodnog tajništva bude u Kopenhagenu. Osnovna zadaća 320 članova skupštine je omogućiti inteparlamentarni dijalog 55 država članica Organizacije za europsku sigurnost i suradnju.