13. sjednica Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR


ZAPISNIK 13. SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA


održane 15., 16., 17., 22., 23., 24., 25., 28., 29., 30. studenoga, 1., 2., 5., 6., 7., 8., 9., 12., 13., 14. i 15. prosinca 2022. godine.


Zagreb, studeni – prosinac 2022. 
HRVATSKI SABOR
Zapisnik

trinaeste sjednice Hrvatskoga sabora održane 15., 16., 17., 22., 23., 24., 25., 28., 29., 30. studenoga, 1., 2., 5., 6., 7., 8., 9., 12., 13., 14. i 15. prosinca 2022. godine.
Sjednicu Hrvatskoga sabora, 15. studenoga 2022., u 9.34 sati otvorio je predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković.
Zapisnik 12. sjednice prihvaćen je u predloženom tekstu.

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA

Poziv za sjednicu s predloženim dnevnim redom, te konačni prijedlog dnevnog reda zastupnicima su dostavljeni elektroničkim putem.
Pisanih prigovora na predloženi dnevni red uz poziv za sjednicu nije bilo te se taj dnevni red, sukladno članku 225. stavku 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora smatra utvrđenim.
U konačni prijedlog dnevnog reda uvršteno je jedanaest novih točaka, a to su:
1.    IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O SASTANKU EUROPSKE POLITIČKE ZAJEDNICE I NEFORMALNOM SASTANKU ŠEFOVA DRŽAVA ILI VLADA ČLANICA EUROPSKE UNIJE, 6. I 7. LISTOPADA 2022. U PRAGU, TE REDOVNOM SASTANKU EUROPSKOG VIJEĆA, 20. I 21. LISTOPADA 2022. U BRUXELLESU
2.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 410
3.        PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 411
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VJEŽBENICIMA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA I PRAVOSUDNOM ISPITU, drugo čitanje, P.Z. br. 288
5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI, drugo čitanje P.Z. br. 289
6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O AČELIMA KOJA UREĐUJU AKTIVNOSTI DRŽAVA U ISTRAŽIVANJU I ISKORIŠTAVANJU SVEMIRA, UKLJUČUJUĆI MJESEC I DRUGA NEBESKA TIJELA, drugo čitanje, P.Z. br. 412
7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SPORTU, drugo čitanje, P.Z. br. 398
8.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PET ČLANOVA POVJERENSTVA IZ ČLANKA 150. ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI - predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku
9.    PRIJEDLOG STRATEGIJE RAZVOJA ODRŽIVOG TURIZMA DO 2030. GODINE
10.     PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O ZADUŽENJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA PREDLOŽI HRVATSKOM SABORU ZAKON O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR - predlagatelji: Klub zastupnika Socijaldemokrati, Klub zastupnika Socijaldemokratske partije, Klub zastupnika Mosta, Klub zastupnika Domovinskog pokreta, Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, Klub zastupnika Hrvatskih suverenista, Klub zastupnika Centra i Građansko-liberalnog saveza, Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke i Radničke fronte, Klub zastupnika Istarskog demokratskog sabora, Klub zastupnika Za pravednu Hrvatsku i Klub zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika
11.     GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA 2021. GODINU - predlagatelj: Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost    
Prigovora na uvrštavanje novih točaka nije bilo.
Sukladno članku 206. Poslovnika Hrvatskoga sabora Hrvatski sabor prihvatio je da se po hitnom postupku raspravlja o točki:  
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 410.
Sukladno članku 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora Hrvatski sabor prihvatio je da se po hitnom postupku raspravlja o točki: 
1.     PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 411.
Sukladno odredbi članka 228. stavka. 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predsjednik Hrvatskoga sabora objavio je utvrđeni dnevni red redoslijedom točaka koji je predložio u konačnom prijedlogu dnevnog reda.

DOPUNA DNEVNOG REDA

Dana 16. studenoga 2022. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU I  PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU
Uz Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, podnose se i: 
Prijedlozi financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2023. godinu i   projekcija planova za  2024. i 2025. godinu, za:      
- Hrvatske vode
- Hrvatske ceste d.o.o.
- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
- Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita 
- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
- Centar za restrukturiranje i prodaju
- Hrvatske autoceste d.o.o.
- HŽ Putnički prijevoz d.o.o.
- HŽ Infrastrukturu d.o.o.
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 413.
Dana 17. studenoga 2022. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    PRIJEDLOG KODEKSA O ETIČKOM DJELOVANJU ZASTUPNIKA U HRVATSKOME SABORU - predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
2.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2021. DO 31. PROSINCA 2021. GODINE                                               podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije.


Dana 24. studenoga 2022. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTANOVAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 414 /čl. 205. Poslovnika/
2.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDRUGAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 415 /čl. 205. Poslovnika/
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAKLADAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 416 /čl. 205. Poslovnika/
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 417/čl. 205. Poslovnika/
5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA, drugo čitanje, P.Z. br. 315
6.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA 2021. GODINU
7.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM ZA 2021. GODINU.
Dana 29. studenoga 2022. dnevni red dopunjen je točkama: 
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 419  /čl. 205. Poslovnika/
2.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 420      /78 „za“, 35 „protiv“/
    Primjedbu o provođenju hitnog postupka iznio je zastupnik Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a. 
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROVEDBI OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 421 /čl. 205. Poslovnika/
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU STRATEŠKOG PLANIRANJA I UPRAVLJANJA RAZVOJEM REPUBLIKE HRVATSKE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 422 /čl. 205. Poslovnika/
5.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 418 -                                  predlagateljica: zastupnica Urša Raukar-Gamulin /čl. 205. Poslovnika/
6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SUZBIJANJU NEPRIJAVLJENOGA RADA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 395
7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OSIGURAVANJU KVALITETE U VISOKOM OBRAZOVANJU I ZNANOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 317
8.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 299
9.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJENOSU I OBRADI PODATAKA O PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU U SVRHU SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VOĐENJA KAZNENOG POSTUPKA ZA KAZNENA DJELA TERORIZMA I DRUGA TEŠKA KAZNENA DJELA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 423
10.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MISIJI EUROPSKE UNIJE ZA VOJNU POMOĆ ZA POTPORU UKRAJINI „EU MILITARY ASSISTANCE MISSION – UKRAINE“      Pisani prigovor o uvrštavanju točke u dnevni red podnijeli su zastupnici Arsen Bauk i Franko Vidović. Prigovor je odbačen, /46 „za“, 77 „protiv“, 3 „suzdržana“/.
11.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA POKRENE RASKID SVIH TRGOVINSKIH I INVESTICIJSKIH SPORAZUMA I ENERGETSKIH POVELJA KOJE SADRŽE KLAUZULU O RJEŠAVANJU SPOROVA NA MEĐUNARODNIM ARBITRAŽNIM SUDOVIMA UMJESTO DOMAĆIH SUDOVA  - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
12.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA OVLASTI INSTITUCIJE REPUBLIKE HRVATSKE KAKO BI PROGLASILE NIŠTETNIM PRVI DODATAK UGOVORU O MEĐUSOBNIM ODNOSIMA DIONIČARA KOJI SE ODNOSI NA TRGOVAČKO DRUŠTVO INA D.D. I UGOVOR O IZDVAJANJU PLINSKOG POSLOVANJA IZ TRGOVAČKOG DRUŠTVA INA D.D. IZ 2009. GODINE TE DA POKRENE POSTUPAK NACIONALIZACIJE INA-E - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović.
Dana 2. prosinca 2022. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE GRANICE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 424 /čl. 206. Poslovnika/
2.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 425 /čl. 206. Poslovnika/
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 426 /čl. 205. Poslovnika/
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE O SURADNJI U SLUČAJU KATASTROFA, drugo čitanje, P.Z. br. 427
5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 394
6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU RADNIČKIH TRAŽBINA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 320
7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 321
8.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 406
9.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1238 O PANEUROPSKOM OSOBNOM MIROVINSKOM PROIZVODU (PEPP), drugo čitanje, P.Z.E. br. 314
10.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 428
11.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O TRGOVINI, prvo čitanje, P.Z. br. 429
12.    PRIJEDLOG NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE     predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
13.    PRIJEDLOG NACRTA IZMJENA USTAVNOG ZAKONA O USTAVNOM SUDU REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
14.    PRIJEDLOG REZOLUCIJE O DEBLJINI - predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalu politiku
15.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O ZAUZIMANJU STAJALIŠTA DA INSTITUCIJE REPUBLIKE HRVATSKE OVLAŠTENE USTAVOM REPUBLIKE HRVATSKE MORAJU POKRENUTI POSTUPKE PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ RADI UTVRĐENJA NIŠTETNIM PRVOG DODATKA DIONIČARSKOM UGOVORU, SKLOPLJENOG DANA 30. SIJEČNJA 2009. GODINE IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MOL-A D.D. IZ MAĐARSKE, ZBOG ČINJENICE DA JE NAVEDENI DODATAK UGOVORU SKLOPLJEN NA TEMELJUKAZNENOG DJELA PRIMANJA MITA - predlagatelji: Klub zastupnika Mosta i Klub zastupnika Hrvatskih suverenista
16.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBAVEZI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA DA BEZ ODGODE JAVNO OBJAVE MIŠLJENJA DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE I KATEDRE ZA MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO PRAVNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, KAO I SADRŽAJ OSNOVNOG UGOVORA O MEĐUSOBNIM ODNOSIMA DIONIČARA KOJI SE ODNOSI NA TRGOVAČKO DRUŠTVO INA D.D., PRVI DODATAK NAVEDENOM UGOVORU TE UGOVOR O IZDVAJANJU PLINSKOG POSLOVANJA IZ 2009. GODINE - predlagateljica: zastupnica Dalija Orešković
17.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBAVEZI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA DA NE IZVRŠE ISPLATU IZNOSA KOJI JE OSIGURAN U PLANU ZA 2022. GODINU, NA POZICIJI MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA POD ŠIFROM T905050 OD 238.901.055,15 EURA, NA IME NAKNADA ŠTETE INA-MOL - predlagateljica: zastupnica Dalija Orešković
18.    IZVJEŠĆE O RADU PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a I PROVEDBI PROGRAMSKIH NAČELA I OBVEZA HRT-a UTVRĐENIH ZAKONOM O HRT-U I UGOVOROM IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2021. DO 31. PROSINCA 2021. GODINE - podnositelj: Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije.
Dana 12. prosinca 2022. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 430 /čl. 206. Poslovnika/
2.    PRIJEDLOG ZAKONA O DODATNOM POREZU NA DOBIT, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 431 /čl. 206. Poslovnika/
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 432 /čl. 205. Poslovnika/
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 396
5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 391
6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, drugo čitanje, P.Z. br. 397 
7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 389
8.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 433
9.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 434 
10.    PRIJEDLOG STRATEGIJE DIGITALNE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE DO 2032. GODINE
11.    PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2023.
12.    IZVJEŠĆE O STANJU I RADU KAZNIONICA, ZATVORA, ODGOJNIH ZAVODA I CENTARA ZA 2021. GODINU
13.    IZVJEŠĆE O RADU PROBACIJSKE SLUŽBE ZA 2021. GODINU
14.    IZVJEŠĆE O STANJU OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2020. GODINE
15.    IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2021. GODINU                    podnositelj: Upravno vijeće HINE. 

Za raspravu na 13. sjednici utvrđen je sljedeći
DNEVNI RED

1.    IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O ODRŽANIM SASTANCIMA EUROPSKOG VIJEĆA U SVIBNJU I LIPNJU 2022.
2.    IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O SASTANKU EUROPSKE POLITIČKE ZAJEDNICE I NEFORMALNOM SASTANKU ŠEFOVA DRŽAVA ILI VLADA ČLANICA EUROPSKE UNIJE, 6. I 7. LISTOPADA 2022. U PRAGU, TE REDOVNOM SASTANKU EUROPSKOG VIJEĆA, 20. I 21. LISTOPADA 2022. U BRUXELLESU
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 389 
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 390 
5.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA PREOSTALI DIO MANDATA - predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STRATEŠKIM ROBNIM ZALIHAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 247
7.    PRIJEDLOG ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 405
8.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEĐUNARODNOJ I PRIVREMENOJ ZAŠTITI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 313
9.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 399
10.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 316
11.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PET ČLANOVA POVJERENSTVA IZ ČLANKA 150. ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI - predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku
12.    PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU I  PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU 

Uz Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu  i projekcija za 2024. i 2025. godinu, podnose se i: 
Prijedlozi financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2023. godinu i   projekcija planova za  2024. i 2025. godinu, za:      
- Hrvatske vode
- Hrvatske ceste d.o.o.
- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
- Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita 
- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
- Centar za restrukturiranje i prodaju
- Hrvatske autoceste d.o.o.
- HŽ Putnički prijevoz d.o.o.
- HŽ Infrastrukturu d.o.o.
13.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 413 
14.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SPORTU, drugo čitanje, P.Z. br. 398
15.    PRIJEDLOG KODEKSA O ETIČKOM DJELOVANJU ZASTUPNIKA U HRVATSKOME SABORU - predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
16.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O RASPOLAGANJU ENERGENTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagatelji: Klub zastupnika Socijaldemokrati, Klub zastupnika SDP-a, Klub zastupnika Mosta, Klub zastupnika Domovinskog pokreta, Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, Klub zastupnika Hrvatskih suverenista, Klub zastupnika Centra i GLAS-a, Klub zastupnika HSS-a i RF-a, Klub zastupnika IDS-a, Klub zastupnika Za pravednu Hrvatsku i Klub zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika
17.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 411
18.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNOBILJEŽNIČKIM PRISTOJBAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 310
19.    IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA
20.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA ZA 2021. GODINU - podnositeljica: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
21.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA 2021. GODINU - podnositeljica: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
22.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTANOVAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 414
 23.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDRUGAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 415
24.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAKLADAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 416  
25.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MISIJI EUROPSKE UNIJE ZA VOJNU POMOĆ ZA POTPORU UKRAJINI „EU MILITARY ASSISTANCE MISSION – UKRAINE“  
26.    PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE UČINKOVITOSTI FUNKCIONIRANJA SUSTAVA GOSPODARENJA ENERGENTIMA NAFTE I PLINA KOJI SE PROIZVODE NA TERITORIJU HRVATSKE TE NADZORA, MOGUĆIH NEPRAVILNOSTI, NEZAKONITIH RADNJI I KORUPCIJE - predlagatelji: 25 zastupnika u Hrvatskome saboru
27.    PRIJEDLOG STRATEGIJE RAZVOJA ODRŽIVOG TURIZMA DO 2030. GODINE
28.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 404
29.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O AKVAKULTURI, prvo čitanje, P.Z.E. 403 
30.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 299
31.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 410
32.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OLAKŠAVANJU UPORABE FINANCIJSKIH I DRUGIH INFORMACIJA U SVRHU SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA, ISTRAŽIVANJA ILI PROGONA TEŠKIH KAZNENIH DJELA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 277
33.    PRIJEDLOG NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
34.    PRIJEDLOG NACRTA IZMJENA USTAVNOG ZAKONA O USTAVNOM SUDU REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
35.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU STRATEŠKOG PLANIRANJA I UPRAVLJANJA RAZVOJEM REPUBLIKE HRVATSKE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 422 
36.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 406
37.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 321
38.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1238 O PANEUROPSKOM OSOBNOM MIROVINSKOM PROIZVODU (PEPP), drugo čitanje, P.Z.E. br. 314 
39.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 426
40.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OSIGURAVANJU KVALITETE U VISOKOM OBRAZOVANJU I ZNANOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 317 
41.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, drugo čitanje, P.Z.  br. 301 
42.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA, drugo čitanje, P.Z. 315
43.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O  TRGOVINI, prvo čitanje, P.Z. 429
44.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 394
45.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SUZBIJANJU NEPRIJAVLJENOGA RADA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 395
46.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU, prvo čitanje, P.Z. br. 291 -  predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
47.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 419 /povučen iz procedure/
48.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 420  /povučen iz procedure/
49.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROVEDBI OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 421 /povučen iz procedure/
50.    PRIJEDLOG ZAKONA O REGISTRU ZAPOSLENIH I CENTRALIZIRANOM OBRAČUNU PLAĆA U JAVNOM SEKTORU, prvo čitanje, P.Z. br. 318
51.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE GRANICE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 424
52.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 425
53.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 430
54.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 298
55.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DODATNOM POREZU NA DOBIT, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 431 
56.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 432
57.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, drugo čitanje, P.Z. br. 397 
58.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 396
59.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 391

60.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 433
61.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 434 
62.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 389
63.    PRIJEDLOG STRATEGIJE DIGITALNE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE DO 2032. GODINE.


AKTI O KOJIMA NIJE PROVEDENA RASPRAVA NA 
13. SJEDNICI HRVATSKOGA SABORA
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA HRVATSKIH DRŽAVLJANA, drugo čitanje, P.Z. br. 290 
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O MATIČNOM BROJU, drugo čitanje, P.Z. br. 285 
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TERMINALU ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN, prvo čitanje, P.Z. br. 409 
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RUDARSTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 401 
5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O REFERENDUMU, drugo čitanje, P.Z. br. 183 
6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VJEŽBENICIMA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA I PRAVOSUDNOM ISPITU, drugo čitanje, P.Z. br. 288 
7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI, drugo čitanje, P.Z. br. 289 
8.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O NAČELIMA KOJA UREĐUJU AKTIVNOSTI DRŽAVA U ISTRAŽIVANJU I ISKORIŠTAVANJU SVEMIRA, UKLJUČUJUĆI MJESEC I DRUGA NEBESKA TIJELA, drugo čitanje, P.Z. br. 412 
9.    PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU NACIONALNOG ODBORA HRVATSKOG SABORA ZA PRAĆENJE PROVEDBE MJERA OGRANIČAVANJA (SANKCIJA) EUROPSKE UNIJE PREMA RUSKOJ FEDERACIJI I BJELORUSIJI, NJIHOVIM POJEDINIM DRŽAVLJANIMA KAO I PRAVNIM OSOBAMA I DRUGIM SUBJEKTIMA VEZANO ZA VOJNU AGRESIJU RUSKE FEDERACIJE NA UKRAJINU - predlagatelj: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka
10.    PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU 1. OŽUJKA „DANOM PODIZANJA SVIJESTI O ENDOMETRIOZI U HRVATSKOJ“ - predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
11.    IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE U 2021. GODINI 
12.    PRIJEDLOG NACIONALNOG PROGRAMA PROTUMINSKOG DJELOVANJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2026. GODINE 
13.    IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2021. 
14.    IZVJEŠĆE O STANJU I UPRAVLJANJU ROBNIM ZALIHAMA ZA 2021. GODINU, S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA 
15.    IZVJEŠĆE O RADU POLICIJE U 2021. GODINI 
16.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OBRANI ZA 2021. GODINU 
17.    IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA I O UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA 
18.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI SLUŽBENE RAZVOJNE POMOĆI REPUBLIKE HRVATSKE INOZEMSTVU ZA 2021. GODINU 
19.    IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2021. 20.    
20.    PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU „NACIONALNOG DANA UDOMITELJSTVA“ - predlagatelj: Odbor za obitelj, mlade i sport
21.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju
22.    IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE „UTJECAJ EPIDEMIJE COVID-19 NA LJUDSKA PRAVA I JEDNAKOST - PREPORUKE ZA JAČANJE OTPORNOSTI NA BUDUĆE KRIZE“ - podnositeljica: pučka pravobraniteljica
23.    PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU „NACIONALNOG DANA BORBE PROTIV NASILJA NAD DJECOM“ - predlagatelj: Odbor za obitelj, mlade i sport
24.    IZVJEŠĆE GLAVNOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE O RADU DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA U 2021. GODINI - podnositeljica: Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske
25.    IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA 2021. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za osobe s invaliditetom
26.    IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU ZA 2021. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za djecu
27.    IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA 2021. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za ravnopravnost spolova
28.    IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2021. GODINU - podnositeljica: pučka pravobraniteljica
29.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2021. GODINU - podnositelj: Povjerenik za informiranje
30.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE ZA RAZDOBLJE OD 5. VELJAČE 2021. DO 15. SRPNJA 2021. GODINE - podnositelj: Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije
31.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM ZA 2020. GODINU 
32.    IZVJEŠĆE O RADU POLICIJE U 2020. GODINI 
33.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OBRANI ZA 2020. GODINU 
34.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
35.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
36.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2021. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
37.    IZVJEŠĆE O RADU (POSLOVANJU) HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2019. GODINU - podnositelj: Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije
38.    IZVJEŠĆE O RADU (POSLOVANJU) HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2020. GODINU - podnositelj: Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije
39.    IZVJEŠĆE O RADU (POSLOVANJU) HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2021. GODINU - podnositelj: Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije
40.    POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE U PRVOM POLUGODIŠTU 2021. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka
41.    POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE U DRUGOM POLUGODIŠTU 2021. GODINE - podnositeljica: Hrvatska narodna banka
42.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Povjerenik za informiranje
43.    IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2020. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske
44.    IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2021. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske
45.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P. Z. br. 133 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja
46.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, prvo čitanje, P.Z. br. 7 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta 
47.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZABRANI GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 19 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
48.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZABRANI GLIFOSATA, prvo čitanje, P.Z. br. 20 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
49.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O GRADNJI, prvo čitanje, P.Z. br. 21 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
50.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 22 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
51.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje, P.Z. br. 26 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
52.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje, P.Z. br. 27 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
53.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O REGULIRANJU POLOŽAJA UGOVORNIH STRANA U UGOVORIMA SKLOPLJENIM SA STRANIM VJEROVNIKOM, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 94 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
54.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 39 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja
55.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 40 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta 
56.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTA, prvo čitanje, P.Z. br. 41 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista
57.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 49 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
58.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 60 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
59.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA OBITELJSKOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 65 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
60.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OSOBNOM IDENTIFIKACIJSKOM BROJU, prvo čitanje, P.Z. br. 66 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
61.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 67 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
62.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O TURISTIČKOJ PRISTOJBI, prvo čitanje, P.Z. br. 114 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista
63.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI OPĆEG POREZNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 115 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista
64.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 125 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja
65.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, prvo čitanje, P.Z. br. 130 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
66.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 131 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
67.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O IZBORU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. br. 136 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić
68.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, prvo čitanje, P.Z. br. 137 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić
69.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 143 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja
70.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O IZBORU ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. br. 138 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić
71.    PRIJEDLOG ZAKONA O DODATNIM POSLOVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 149 - predlagatelj: zastupnik Marko Milanović Litre
72.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POLITIČKIM STRANKAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 161 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
73.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O BLAGDANIMA, SPOMENDANIMA I NERADNIM DANIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ, prvo čitanje, P.Z. br. 162 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
74.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, prvo čitanje, P.Z. br.163 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
75.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 191 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
76.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 195 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
77.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA, prvo čitanje, P.Z. br. 270 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
78.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 281 - predlagatelji: zastupnici Ivana Posavec Krivec i Damir Bajs
79.    PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE, prvo čitanje, P.Z. br. 196 - predlagatelj: Klub zastupnika Centra i GLAS-a
80.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 292 - predlagatelj: Klub zastupnika IDS-a
81.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 215 - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati
82.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI KAZNENOG ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 229 - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati
83.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 252 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
84.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 253 - predlagatelj: Klub zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika
85.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 311 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić
86.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA, prvo čitanje, P.Z. br. 271 - predlagatelj: zastupnik Marin Miletić
87.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 263 - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati
88.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, P.Z. br. 283 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
89.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, prvo čitanje, P.Z. br. 293 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
90.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O TRGOVINI, prvo čitanje, P.Z. 294 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
91.    PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, prvo čitanje, P.Z. br. 295 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
92.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, prvo čitanje, P.Z. br. 296 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
93.    PRIJEDLOG ZAKONA O POREZU NA DIGITALNE USLUGE, prvo čitanje, P.Z. br. 302 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
94.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU, prvo čitanje, P.Z. br. 303 - predlagateljica: zastupnica Natalija Martinčević
95.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 309 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
96.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O ZADUŽIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA ZBOG NAGLOG RASTA CIJENE PLINA, TE ZBOG MOGUĆEG DUGOROČNOG TRENDA RASTA CIJENA ENERGENATA, DA DO 30.10. PRIPREMI I UPUTI U PROCEDURU IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST KAKO BI SMANJILA STOPU PDV-a NA ISPORUKU PLINA I TOPLINSKE ENERGIJE UKOLIKO SE RAST CIJENA ENERGENATA NASTAVI, TE DA SE ISPORUKA PLINA I TOPLINSKE ENERGIJE UKLJUČE U ČLANAK 38. STAVAK 3. ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST KAKO BI SE ISTE OPOREZIVALE PO ISTOJ POREZNOJ STOPI KAO I ISPORUKA ELEKTRIČNE ENERGIJE - predlagatelj: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka
97.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA PRIPREMI CJELOKUPNU REFORMU SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
98.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UPUĆIVANJU ZAHTJEVA DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU ZA OBAVLJANJE REVIZIJE STRATEŠKIH ROBNIH ZALIHA - predlagatelji: Klub zastupnika SDP-a, Klub zastupnika Centra i Građansko-liberalnog saveza, Klub zastupnika Domovinskog pokreta, Klub zastupnika Mosta, Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika, Klub zastupnika Hrvatskih suverenista, Klub zastupnika Istarskog demokratskog sabora i Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka
99.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA IZRADI SVEOBUHVATNO ZAKONSKO RJEŠENJE KOJIM BI BILO OMOGUĆENO DA SE ZA SVA AKTIVNA TRGOVAČKA DRUŠTVA ZATEČENA UPISANA U SUDSKI REGISTAR NA DAN 31. PROSINCA 2022. GODINE, KONVERZIJA TEMELJNOG KAPITALA IZ KUNE U EURO OBAVI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati
100.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PROŠIRENJU JURISDIKCIJE REPUBLIKE HRVATSKE NA JADRANSKOM MORU - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta 
101.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UNAPREĐENJU MODELA UPRAVLJANJA COVID KRIZOM UZROKOVANOM KORONAVIRUSOM SARS-CoV-2 - predlagatelj: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka
102.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZVJEŠĆU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O PROVEDBI ODLUKE O NABAVI I KORIŠTENJU STRATEŠKIH ROBNIH ZALIHA U SVRHU PROVEDBE MJERA ZAŠTITE ZDRAVLJA I JAČANJA NADZORA NAD ŠIRENJEM COVID-19 VIRUSA - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
103.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NA DONOŠENJE ODLUKE KOJOM SE ZDRAVSTVENIM RADNICIMA U RESPIRATORNIM CENTRIMA KAO I SVIM RADNICIMA U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU KOJI SU INTENZIVNO UKLJUČENI U BORBU PROTIV KORONAVIRUSA SARS-CoV-2 OMOGUĆAVA STAŽ OSIGURANJA U DVOSTRUKOM TRAJANJU ZA TRAJANJA KRIZE UZROKOVANE KORONAVIRUSOM SARS-CoV-2 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
104.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE MINISTARSTVO ZDRAVSTVA DA DONESE NOVI POPIS DROGA, PSIHOMOTORNIH TVARI I BILJAKA IZ KOJIH SE MOŽE DOBITI DROGA TE TVARI KOJE SE MOGU UPORABITI ZA IZRADU DROGA I DA DONESE PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA UZGOJ I PROIZVODNJU KONOPLJE U MEDICINSKE SVRHE - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
105.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA DONESE STRATEGIJU SUZBIJANJA KORUPCIJE - predlagateljica: zastupnica Dalija Orešković
106.    PRIJEDLOG DEKLARACIJE HRVATSKOG SABORA O PRIZNAVANJU HOLODOMORA 1932. - 1933. GODINE GENOCIDOM NAD UKRAJINSKIM NARODOM - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista
107.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S UPRAVLJANJEM SUSTAVOM CIVILNE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVATSKOJ - podnositelji: 28 zastupnika u Hrvatskome saboru
108.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI POSTUPANJA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE VEZANIH UZ PROVEDBU ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE - podnositelji: 25 zastupnika u Hrvatskome saboru
109.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PONOVNOM PREBROJAVANJU POTPISA BIRAČA I NJIHOVE VJERODOSTOJNOSTI IZ ZAHTJEVA ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE „NAROD ODLUČUJE“ O PROMJENI IZBORNOG ZAKONODAVSTVA, KAO I GRAĐANSKE INICIJATIVE „ISTINA O ISTANBULSKOJ“ - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
110.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA ZADUŽI DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU DA KVARTALNO DONESE IZRAČUN MINIMALNIH TROŠKOVA ŽIVOTA U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
111.    PRIJEDLOG REZOLUCIJE O IZVJEŠĆU O SEKSUALNOM I REPRODUKTIVNOM ZDRAVLJU I PRAVIMA U EU U KONTEKSTU ZDRAVLJA ŽENA - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista
112.    PRIJEDLOG REZOLUCIJE O KLIMATSKOJ I OKOLIŠNOJ KRIZI - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
113.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O RASPRAVI O COVID PUTOVNICAMA - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
114.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA DONESE NACIONALNU POLITIKU ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA - predlagatelji: 14 zastupnika u Hrvatskome saboru
115.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA PODNESE HITAN IZVJEŠTAJ O ZDRAVSTVENOM STANJU NACIJE - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
116.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBAVEZI OSIGURAVANJA PSIHOLOŠKE POMOĆI ZA SVE UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
117.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S PROVEDBOM POPISA STANOVNIŠTVA - podnositelji: 17 zastupnika u Hrvatskome saboru
118.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE VEZANO ZA ZAŠTITU POTROŠAČA OD IZRAVNOG UTJECAJA RASTUĆIH CIJENA ENERGENATA NA TRŽIŠTIMA EUROPSKE UNIJE - podnositelji: 16 zastupnika u Hrvatskome saboru
119.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZI NABAVE UREĐAJA ZA INTRAOPERATIVNU RADIOTERAPIJU ZA SVAKI KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR U HRVATSKOJ - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
120.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA ZBOG RASTA CIJENE ENERGENATA DO 28. VELJAČE 2022. GODINE REDEFINIRA STATUS UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA, POVEĆA NAKNADU ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA, PROŠIRI KRITERIJE ZA STJECANJE STATUSA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA NA PLIN I TOPLINSKU ENERGIJU, UPUTI U PROCEDURU IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST NA NAČIN DA SE SMANJI STOPA PDV-A NA ISPORUKU PLINA I TOPLINSKE ENERGIJE NA 13%, TE DA DONESE UREDBU KOJOM SE SVA DOBIT JAVNIH PODUZEĆA KOJA PRUŽAJU KOMUNALNE USLUGE STAVLJA NA RASPOLAGANJE ZA PRERASPODJELU U SUBVENCIJE NJIHOVIH USLUGA - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
121.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NA DONOŠENJE ODLUKE O SUBVENCIONIRANJU JAVNOG PRIJEVOZA - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
122.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA U SKLADU S OPĆIM POREZNIM ZAKONOM TE ZAKONOM O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA IZVRŠI NADZOR USKLAĐENOSTI PRIHODA I IMOVINE NAD DUŽNOSNICIMA OPISANIM U ZAKONU O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA (IZUZEV OPĆINSKE RAZINE) TE NAD PRAVOSUDNIM DUŽNOSNICIMA OPISANIM U ZAKONU O SUDOVIMA I ZAKONU O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU - predlagateljica: zastupnica Karolina Vidović Krišto
123.    PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 40 zastupnika u Hrvatskome saboru
124.    PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 34 zastupnika u Hrvatskome saboru
125.    PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU NACIONALNOG SAVJETA ZA ENERGETIKU I ENERGETSKU TRANZICIJU REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
126.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POTREBI STAVLJANJA U FUNKCIJU BANKE HRANE - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić
127.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O ZADUŽIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA PREDLOŽI HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI DA U REDOVITIM GODIŠNJIM CIKLUSIMA PRIKUPLJA I OBJAVLJUJE PODATKE O KONCENTRACIJI ŠTEDNJE U DOMAĆIM BANKAMA I ŠTEDNIM BANKAMA - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
128.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE PROGLASITI ŽELJKA KOMŠIĆA PERSONOM NON GRATA - NEPOŽELJNIM U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
129.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O ZADUŽENJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA PREDLOŽI HRVATSKOM SABORU ZAKON O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR - predlagatelji: Klub zastupnika Socijaldemokrati, Klub zastupnika SDP-a, Klub zastupnika Mosta, Klub zastupnika Domovinskog pokreta, Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, Klub zastupnika Hrvatskih suverenista, Klub zastupnika Centra i GLAS-a, Klub zastupnika HSS-a i RF-a, Klub zastupnika IDS-a, Klub zastupnika Za pravednu Hrvatsku i Klub zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika
130.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI ZA 2021. - podnositeljica: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
131.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA RAD PO PRITUŽBAMA ZA 2021. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za rad po pritužbama
132.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2021. GODINU - podnositeljica: Financijska agencija
133.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2021. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
134.    GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK ZA 2021. GODINU - podnositeljica: Hrvatska banka za obnovu i razvitak
135.    POSLOVNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA PUČKOG PRAVOBRANITELJA - potvrđivanje - podnositeljica: pučka pravobraniteljica
136.    IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2021. - podnositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
137.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA SPORT ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE - podnositelj: Nacionalno vijeće za sport
138.    IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2021. GODINU - podnositelji: ravnatelj Agencije za elektroničke medije i Vijeće za elektroničke medije
139.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ ZA RAZDOBLJE SRPANJ 2020. - SRPANJ 2021. - podnositelj: Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj
140.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA STRATEŠKIM ROBNIM ZALIHAMA REPUBLIKE HRVATSKE U 2019. I 2020. GODINI, S OZNAKOM TAJNOSTI „VRLO TAJNO“ - podnositelj: Državni ured za reviziju
141.    POSLOVNIK O NAČINU RADA I ODLUČIVANJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA - predlagatelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
142.    POSLOVNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA POVJERENIKA ZA INFORMIRANJE - potvrđivanje - podnositelj: Povjerenik za informiranje
143.    IZVJEŠTAJI O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2019. GODINU: 
a)     IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima 
b)    IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2019. GODINU - podnositelj: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima 
c)     IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE d.o.o. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima 
d)     IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA d.d. ZA 2019. GODINU - podnositelj: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
144.    IZVJEŠTAJI O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2020. GODINU:
a)    IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima 
b)     IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE D.O.O. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima  
c)    IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2020. GODINU - podnositelj: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
d)    IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA d.d. ZA 2020. GODINU - podnositelj: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
145.    IZVJEŠTAJI O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2021. GODINU: 
a)     IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2021. GODINU - podnositelj: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima 
b)     IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE D.O.O. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2021. GODINU - podnositelj: Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima 
 c)    IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2021. GODINU - podnositelj: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
d)    IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA D.D. ZA 2021. GODINU - podnositelj: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
146.    GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
147.    IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2020. GODINU - podnositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
148.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I GROBLJA POSLIJERATNOG RAZDOBLJA U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE - podnositelj: Povjerenstvo za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja
149.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE - podnositelj: Državni ured za reviziju
150.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 2021. GODINI - podnositeljica: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
151.    GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2021. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
152.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA 2021. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost
153.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2021. DO 31. PROSINCA 2021. GODINE - podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije
154.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 417 
155.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA 2021. GODINU 
156.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM ZA 2021. GODINU 
157.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA,  hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 418 - predlagateljica: zastupnica Urša Raukar-Gamulin
158.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJENOSU I OBRADI PODATAKA O PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU U SVRHU SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VOĐENJA KAZNENOG POSTUPKA ZA KAZNENA DJELA TERORIZMA I DRUGA TEŠKA KAZNENA DJELA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 423 
159.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA POKRENE RASKID SVIH TRGOVINSKIH I INVESTICIJSKIH SPORAZUMA I ENERGETSKIH POVELJA KOJE SADRŽE KLAUZULU O RJEŠAVANJU SPOROVA NA MEĐUNARODNIM ARBITRAŽNIM SUDOVIMA UMJESTO DOMAĆIH SUDOVA - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
160.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA OVLASTI INSTITUCIJE REPUBLIKE HRVATSKE KAKO BI PROGLASILE NIŠTETNIM PRVI DODATAK UGOVORU O MEĐUSOBNIM ODNOSIMA DIONIČARA KOJI SE ODNOSI NA TRGOVAČKO DRUŠTVO INA d.d. I UGOVOR O IZDVAJANJU PLINSKOG POSLOVANJA IZ TRGOVAČKOG DRUŠTVA INA d.d. IZ 2009. GODINE TE DA POKRENE POSTUPAK NACIONALIZACIJE INA-e - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
161.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE O SURADNJI U SLUČAJU KATASTROFA, drugo čitanje, P.Z. br. 427 
162.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU RADNIČKIH TRAŽBINA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 320
163.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 428 
164.    PRIJEDLOG REZOLUCIJE O DEBLJINI - predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku
165.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O ZAUZIMANJU STAJALIŠTA DA INSTITUCIJE REPUBLIKE HRVATSKE OVLAŠTENE USTAVOM REPUBLIKE HRVATSKE MORAJU POKRENUTI POSTUPKE PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ RADI UTVRĐENJA NIŠTETNIM PRVOG DODATKA DIONIČARSKOM UGOVORU, SKLOPLJENOG DANA 30. SIJEČNJA 2009. GODINE IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MOL-a d.d. IZ MAĐARSKE, ZBOG ČINJENICE DA JE NAVEDENI DODATAK UGOVORU SKLOPLJEN NA TEMELJU KAZNENOG DJELA PRIMANJA MITA - predlagatelji: Klub zastupnika Mosta i Klub zastupnika Hrvatskih suverenista
166.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBAVEZI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA DA BEZ ODGODE JAVNO OBJAVE MIŠLJENJA DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE I KATEDRE ZA MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO PRAVNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, KAO I SADRŽAJ OSNOVNOG UGOVORA O MEĐUSOBNIM ODNOSIMA DIONIČARA KOJI SE ODNOSI NA TRGOVAČKO DRUŠTVO INA D.D., PRVI DODATAK NAVEDENOM UGOVORU TE UGOVOR O IZDVAJANJU PLINSKOG POSLOVANJA IZ 2009. GODINE - predlagateljica: zastupnica Dalija Orešković
167.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBAVEZI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA DA NE IZVRŠE ISPLATU IZNOSA KOJI JE OSIGURAN U PLANU ZA 2022. GODINU, NA POZICIJI MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA POD ŠIFROM T905050 OD 238.901.055,15 EURA, NA IME NAKNADA ŠTETE INA-MOL - predlagateljica: zastupnica Dalija Orešković
168.    IZVJEŠĆE O RADU PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a I PROVEDBI PROGRAMSKIH NAČELA I OBVEZA HRT-a UTVRĐENIH ZAKONOM O HRT-u I UGOVOROM IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDBOLJE OD 1. SIJEČNJA 2021. DO 31. PROSINCA 2021. - podnositelj: Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije
169.    PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2023. 
170.    IZVJEŠĆE O STANJU I RADU KAZNIONICA, ZATVORA, ODGOJNIH ZAVODA I CENTARA ZA 2021.GODINU 
171.    IZVJEŠĆE O RADU PROBACIJSKE SLUŽBE ZA 2021. GODINU 
172.    IZVJEŠĆE O STANJU OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2020. GODINE 
173.    IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2021. GODINU - podnositelj: Upravno vijeće Hine.    

POVUČENI AKTI

1.    PRIJEDLOG STATUTA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE - predlagatelj: Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije
Dana 9. prosinca 2022. predloženi akt povučen je iz procedure.
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 419 
Dana 15. prosinca 2022. predlagatelj je povukao predloženi akt iz procedure.
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 420  
Dana 15. prosinca 2022. predlagatelj je povukao predloženi akt iz procedure.
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROVEDBI OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 421 
Dana 15. prosinca 2022. predlagatelj je povukao predloženi akt iz procedure.

AKTUALNO PRIJEPODNE

Zastupnica Dragana Jeckov postavila je pitanje ministrici poljoprivrede Mariji Vučković u svezi provedbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu. 
Odgovorila je ministrica poljoprivrede.
Zastupnik Nikola Grmoja postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi pravomoćne presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske je najavio očitovanje ministra vanjskih i europskih poslova.
Zastupnik Ivan Penava postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o stanju hrvatskog gospodarstva.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
Zastupnik Davorko Vidović postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi izbornog zakonodavstva.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
Zastupnik Furio Radin postavio je pitanje ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu o  polaganju državne mature pripadnika nacionalnih manjina. 
Odgovorio je ministar znanosti i obrazovanja.
Zastupnica Ivana Posavec Krivec postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi konverzije temeljnog kapitala iz kune u euro za poduzetnike.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
Zastupnik Damir Habijan postavio je pitanje ministru gospodarstva i održivog razvoja Davoru Filipoviću u svezi inicijative za proglašenje Parka prirode Ivanščica, Strahinjčica, Maceljsko gorje i Ravna gora.
Odgovorio je ministar gospodarstva i održivog razvoja.
Zastupnica Anka Mrak-Taritaš postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o Agrokoru. 
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
Zastupnik Peđa Grbin postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi rada Vlade Republike Hrvatske.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
Zastupnik Stjepan Kovač postavio je pitanje ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu u svezi financiranja predškolskog odgoja.
Odgovorio je ministar znanosti i obrazovanja.
Zastupnik Dražen Srpak postavio je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću u svezi ulaska Hrvatske u šengenski prostor.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova.
Zastupnik Milan Vrkljan postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o broju radnih dozvola za hrvatsko iseljeništvo.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
Zastupnik je zatražio odgovor i u pisanom obliku.
Zastupnika Stipo Mlinarić postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o invalidninama ratnih vojnih invalida. 
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
Zastupnik Željko Lenart postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o kvaliteti plavog dizela te o solarnoj energiji.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
Zastupnik Emil Daus postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi decentralizacije Hrvatske.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
Zastupnica Sanja Radolović postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi povlačenja sredstava iz europskih fondova i o korupciji.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
Zastupnica Ankica Zmaić postavila je pitanje ministrici poljoprivrede Mariji Vučković u svezi Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike za petogodišnje razdoblje 2023.-2027.
Odgovorila je ministrica poljoprivrede.
Zastupnica Nadica Dreven Budinski postavila je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću o sustavu civilne zaštite.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova.
Zastupnica Urša Raukar-Gamulin postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o pokretanju postupka utvrđivanja ništetnosti ugovora INA-MOL. 
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
Zastupnica je zatražila odgovor i u pisanom obliku.
Zastupnica Ljubica Maksimčuk postavila je pitanje ministru rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marinu Piletiću u svezi Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.“
Odgovorio je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
Zastupnik Darko Sobota postavio je pitanje ministru financija Marku Primorcu u svezi novih izmjena i dopuna Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Odgovorio je ministar financija.
Zastupnik Bojan Glavašević postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi prijedloga Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka o osnivanja Nacionalnog odbora Hrvatskog sabora za praćenje provedbe mjera ograničavanja (sankcija) Europske unije prema Ruskoj Federaciji i Bjelorusiji, njihovim pojedinim državljanima kao i pravnim osobama i drugim subjektima vezano za vojnu agresiju Ruske Federacije na Ukrajinu.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
Zastupnik je zatražio odgovor i u pisanom obliku.
Zastupnica Vesna Nađ postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o donošenju Pravilnika o načinu i mjerilima za davanje odobrenja za uzgoj i proizvodnju konoplje u medicinske svrhe.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
Zastupnica Romana Nikolić postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o najavi uvoza baterijskih električnih vlakova.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
Zastupnik Hrvoje Šimić postavio je pitanje ministru zdravstva Viliju Berošu u svezi digitalizacije zdravstvenog sustava.
Odgovorio je ministar zdravstva.
Zastupnik Mišel Jakšić postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi vlasništva Ine.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
Zastupnik Radoje Vidović postavio je pitanje ministru vanjskih i europskih poslova Gordanu Grliću Radmanu u svezi postavljanja spomen-ploče kod logora Morinj.
Odgovorio je ministar vanjskih i europskih poslova.
Zastupnica Grozdana Perić postavila je pitanje ministru gospodarstva i održivog razvoja Davoru Filipoviću u svezi sigurnosti opskrbe plinom i naftnim derivatima.
Odgovorio je ministar gospodarstva i održivog razvoja.
Zastupnik Dario Hrebak postavio je pitanje ministru gospodarstva i održivog razvoja Davoru Filipoviću u svezi opskrbe plinom neprofitnim institucijama u Republici Hrvatskoj. 
Odgovorio je ministar gospodarstva i održivog razvoja.
Zastupnik Mladen Karlić postavio je pitanje ministru rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marinu Piletiću o učinkovitosti mjera aktivne politike zapošljavanja.
Odgovorio je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
Zastupnica Vesna Bedeković postavila je pitanje ministrici kulture i medija Nini Obuljen Koržinek u svezi obnove potresom oštećene kulturne baštine.
Odgovorila je ministrica kulture i medija.
Zastupnica Irena Šimunić postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi donošenja Zakona o osobnoj asistenciji i Zakona o inkluzivnom dodatku.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
Zastupnica je zatražila odgovor i u pisanom obliku.
Zastupnik Nikola Mažar postavio je pitanje ministrici regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataši Tramišak o ulaganjima u razvoj Grada Vukovara.
Odgovorila je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.
Zastupnik Pero Ćosić postavio je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću o investicijama u željezničku i cestovnu infrastrukturu.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar mora, prometa i infrastrukture.
Zastupnik Anton Kliman postavio je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću u svezi obnove pulskog lukobrana.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar mora, prometa i infrastrukture.
Zastupnik Božo Petrov postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o mjerama za ublažavanje inflacije.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
Zastupnik Željko Sačić postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi vojnog osposobljavanja te o uvođenju vojnog roka u Republici Hrvatskoj.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
Zastupnik Josip Đakić postavio je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu o novom zakonskom prijedlogu koji se odnosi na osnivanje ustanove za smještaj hrvatskih branitelja.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar hrvatskih branitelja.
Zastupnik Josip Begonja postavio je pitanje ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu u svezi besplatnog obroka za djecu u osnovnim školama. 
Odgovorio je ministar znanosti i obrazovanja.
Zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj postavila je pitanje ministru vanjskih i europskih poslova Gordanu Grliću Radmanu u svezi organizacije nastave za hrvatske učenika na Kosovu sukladno školskom programu Republike Hrvatske.
Odgovorio je ministar vanjskih i europskih poslova.
IZNOŠENJE STAJALIŠTA 

Dana 15. studenoga 2022. godine stajalište su iznosili zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Dario Zurovec u ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika te Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a. 
Dana 16. studenoga 2022. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Branka Juričev-Martinčev u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.
Dana 17. studenoga 2022. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Karolina Vidović Krišto /članak 249.a stavak 5. Poslovnika, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a i Zdravka Bušić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 22. studenoga 2022. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Milan Vrkljan u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 23. studenoga 2022. godine stajalište su iznosili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Stjepan Kovač/članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dario Zurovec u ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Goran Ivanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
 Dana 24. studenoga 2022. godine stajalište su iznosili zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Natalija Martinčević u ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika, Nevenko Barbarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.
Dana 25. studenoga 2022. godine stajalište su iznosili zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Nada Murganić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Irena Šimunić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Dana 28. studenoga 2022. godine stajalište su iznosili zastupnici: Milan Vrkljan u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Dana 29. studenoga 2022. godine stajalište su iznosili zastupnici: Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Hrvoje Zekanović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Barbara Antolić Vupora u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Nada Murganić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a.
Dana 30. studenoga 2022. godine stajalište su iznosili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Ante Deur u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.
Dana 1. prosinca 2022. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Ivan Ćelić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.
Dana 2. prosinca 2022. godine stajalište su iznosili zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Luka Brčić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku,  Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.
Dana 5. prosinca 2022. godine stajalište su iznosili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Karolina Vidović Krišto /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a te Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 6. prosinca 2022. godine stajalište su iznosili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Stipan Šašlin u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a i Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Dana 7. prosinca  2022. godine stajalište su iznosili zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Ermina Lekaj Prljaskaj u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ante Deur u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.
Dana 8. prosinca 2022. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Boška Ban Vlahek u ime Kluba zastupnika SDP-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Anita Pocrnić-Radošević u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika.
Dana 9. prosinca 2022. godine stajalište su iznosili zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a. 
Dana 12. prosinca 2022. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Branka Juričev-Martinčev u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 13. prosinca 2022. godine stajalište su iznosili zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Rajko Ostojić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 14. prosinca 2022. godine stajalište su iznosili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Stjepan Kovač /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Zdravka Bušić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.
Dana 15. prosinca 2022. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Nada Murganić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.


Dana 17. studenoga 2022., predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković podsjetio je na obilježavanje 18. studenoga, Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje te je minutom šutnje odana počast za sve poginule i nestale u Domovinskom ratu.
Dana 25. studenoga 2022., predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković obratio se zastupnicima povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama te su zastupnici minutom šutnje odali počast ženama žrtvama nasilja.  
RASPRAVA I GLASOVANJE
 PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU

1.    IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O ODRŽANIM SASTANCIMA EUROPSKOG VIJEĆA U SVIBNJU I LIPNJU 2022.
2.    IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O SASTANKU EUROPSKE POLITIČKE ZAJEDNICE I NEFORMALNOM SASTANKU ŠEFOVA DRŽAVA ILI VLADA ČLANICA EUROPSKE UNIJE, 6. I 7. LISTOPADA 2022. U PRAGU, TE REDOVNOM SASTANKU EUROPSKOG VIJEĆA, 20. I 21. LISTOPADA 2022. U BRUXELLESU
O navedenim aktima provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedloga Odbora za europske poslove na temelju članka 247. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Podnositelj akata je predsjednik Vlade Republike Hrvatske na temelju članka 11. Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković dodatno je obrazložio podnesene akte.
Raspravu je proveo Odbor za europske poslove.
U ime Odbora za europske poslove izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Domagoj Hajduković.
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a te Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marijan Pavliček i Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Arsen Bauk, Branko Bačić, Marko Pavić, Marijana Petir, Domagoj Hajduković, Zdravka Bušić, Erik Fabijanić, u završnoj raspravi Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Davor Ivo Stier u ime Kluba zastupnika HDZ-a te predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. 
Za repliku su se javili zastupnici: Katarina Peović, Marijan Pavliček, Vesna Vučemilović, Bojan Glavašević, Domagoj Hajduković, Marko Pavić, Marijana Petir, Nevenko Barbarić, Davor Ivo Stier, Nino Raspudić, Nikola Grmoja, Dalija Orešković, Radoje Vidović, Branko Bačić, Arsen Bauk, Ante Bačić, Goran Ivanović, Davor Dretar, Majda Burić, Stipan Šašlin, Josip Borić, Rade Šimičević, Luka Brčić, Maja Grba-Bujević, Nadica Dreven Budinski, Zdravka Bušić, Erik Fabijanić i Anamarija Blažević.
Rasprava je zaključena 15. studenoga 2022.  

IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O ODRŽANIM SASTANCIMA EUROPSKOG VIJEĆA U SVIBNJU I LIPNJU 2022.
Hrvatski sabor je, 29. studenoga 2022., većinom glasova /77 „za“, 10 „protiv“, 30 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za europske poslove, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskog vijeća u svibnju i lipnju 2022.

IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O SASTANKU EUROPSKE POLITIČKE ZAJEDNICE I NEFORMALNOM SASTANKU ŠEFOVA DRŽAVA ILI VLADA ČLANICA EUROPSKE UNIJE, 6. I 7. LISTOPADA 2022. U PRAGU, TE REDOVNOM SASTANKU EUROPSKOG VIJEĆA, 20. I 21. LISTOPADA 2022. U BRUXELLESU
Hrvatski sabor je, 29. studenoga 2022., većinom glasova /77 „za“, 9 „protiv“, 30 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za europske poslove, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o sastanku europske političke zajednice i neformalnom sastanku šefova država ili vlada članica Europske unije, 6. i 7. listopada 2022. u Pragu, te redovnom sastanku Europskog vijeća, 20. i 21. listopada 2022. u Bruxellesu.
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 389 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.
U ime Odbora za poljoprivredu izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Marijana Petir.
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijana Petir u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a.
Predstavnica predlagatelja, ministrica poljoprivrede Marija Vučković, dodatno je obrazložila predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Miletić i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Nikša Vukas u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marijana Petir u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Vesna Vučemilović, Mišel Jakšić, Željko Lenart, Anka Mrak-Taritaš, Marijana Petir, Goran Ivanović, Domagoj Hajduković, Marin Miletić, Ankica Zmaić, Nikša Vukas, Dalija Orešković, u završnoj raspravi Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Stipan Šašlin u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a te ministrica poljoprivrede Marija Vučković i državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Zdravko Tušek.
Za replike su se javili zastupnici: Tomislav Okroša, Miro Bulj, Dražen Srpak, Vesna Vučemilović, Ivan Kirin, Anka Mrak-Taritaš, Marijana Petir, Sabina Glasovac, Gari Capelli, Emil Daus, Ružica Vukovac, Boška Ban Vlahek, Goran Ivanović, Stjepan Kovač, Rade Šimičević, Martina Vlašić Iljkić, Marin Miletić, Ankica Zmaić, Davor Dretar, Stipan Šašlin,  Anita Pocrnić-Radošević, Luka Brčić, Branka Juričev-Martinčev, Josip Borić, Nikša Vukas, Vesna Vučemilović, Mišel Jakšić, Željko Lenart, Damir Bajs, Marijana Puljak, Ljubica Maksimčuk, Grozdana Perić, Nadica Dreven Budinski, Anamarija Blažević, Dalija Orešković i Romana Nikolić. 
Rasprava je zaključena 16. studenoga 2022.
Hrvatski sabor je, 29. studenoga 2022., većinom glasova /78 „za“, 4 „protiv“, 34 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 390 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu. 
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Zdravko Tušek, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U ime Odbora za poljoprivredu izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Marijana Petir.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Nikša Vukas u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Petir u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Stipan Šašlin, Ankica Zmaić, u završnoj raspravi Siniša Jenkač u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Zdravko Tušek.
Za replike su se javili zastupnici: Marin Miletić, Ljubica Maksimčuk, Ante Bačić, Ružica Vukovac, Dražen Srpak, Anamarija Blažević, Ankica Zmaić, Martina Vlašić Iljkić, Dragana Jeckov, Stipan Šašlin, Marijana Petir, Luka Brčić i Hrvoje Zekanović. 
Rasprava je zaključena 16. studenoga  2022.
Hrvatski sabor je, 29. studenoga 2022., većinom glasova /78 „za“, 13 „protiv“, 12 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
5.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA PREOSTALI DIO MANDATA - predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
Predlagatelj akta je Odbor za informiranje, informatizaciju i medije na temelju članka 22. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji.
Predstavnik predlagatelja, predsjednik Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Josip Borić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Goran Ivanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dalija Orešković te Bojan Glavašević u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.
Za repliku su se javile zastupnice: Mirela Ahmetović i Dalija Orešković.
Rasprava je zaključena 16. studenoga 2022.
Hrvatski sabor je, 29. studenoga 2022., većinom glasova /77 „za“, 38 „protiv“/, donio Odluku o imenovanju člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije za preostali dio mandata.
Za člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije imenovan je dr. sc. Davor Zoričić.
6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STRATEŠKIM ROBNIM ZALIHAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 247
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta i Nadica Dreven Budinski u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Nadica Dreven Budinski u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Anka Mrak-Taritaš, Sanja Radolović, Dalija Orešković, u završnoj raspravi Žarko Tušek u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a te državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić.
Za repliku su se javili zastupnici: Andreja Marić, Marko Milanović Litre, Marijan Pavliček, Marin Miletić, Luka Brčić, Hrvoje Šimić, Anka Mrak-Taritaš, Urša Raukar-Gamulin, Josip Borić, Branko Grčić, Nadica Dreven Budinski, Dalija Orešković, Željko Sačić, Katarina Peović, Davor Dretar, Sanja Radolović i Mirela Ahmetović.
Rasprava je zaključena 17. studenoga 2022.
Predstavnik  predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 3. stavak 1., članak 7. stavak 5. i dodani stavak 6., članak 14., članak 15. stavak 1. i dodani stavak 3., članak 16. dodani novi stavak 4., članak 19., na Prilog I. - Popis robe koja može činiti strateške robne zalihe - pod cjelinom I. Poljoprivredni i prehrambeni proizvodi dodana točka 6. Dječja hrana - tvornički mliječni pripravak u prahu i tvornički mliječni pripravak spreman za upotrebu i pod cjelinom II. Neprehrambeni proizvodi dodana točka 8. Higijenski pribor za menstrualne potrebe te amandmane zastupnice Dalije Orešković na članak 7., članak 24. stavak 3. i na članak 4. stavak 3. 
Hrvatski sabor je, 29. studenoga 2022., većinom glasova /77 „za“, 2 „protiv“, 36  „suzdržanih“/, donio Zakon o strateškim robnim zalihama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
7.    PRIJEDLOG ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 405
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu zdravstva Marija Bubaš, dodatno je obrazložila predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Renata Sabljar-Dračevac u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ivan Kirin u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sanja Radolović, Erik Fabijanić, u završnoj raspravi Hrvoje Šimić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka te državna tajnica u Ministarstvu zdravstva Marija Bubaš.
Za replike su se javili zastupnici: Sanja Radolović, Andreja Marić, Marin Miletić, Hrvoje Šimić, Nadica Dreven Budinski, Renata Sabljar-Dračevac, Katarina Peović, Urša Raukar-Gamulin, Dalija Orešković, Mirela Ahmetović, Arsen Bauk, Anka Mrak-Taritaš i Erik Fabijanić.
Rasprava je zaključena 17. studenoga 2022.
Hrvatski sabor je, 29. studenoga 2022., većinom glasova /106 „za“, 8 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o vodi za ljudsku potrošnju.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
8.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEĐUNARODNOJ I PRIVREMENOJ ZAŠTITI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 313
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Ivo Stier u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Dalija Orešković, Ivana Kekin, Hrvoje Zekanović, Krešo Beljak, Ivan Budalić u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić.
Za replike su se javili zastupnici: Siniša Hajdaš Dončić, Gari Cappelli, Jelena Miloš, Anka Mrak-Taritaš, Nikola Mažar, Željko Sačić, Rade Šimičević, Marko Milanović Litre, Marija Jelkovac, Ivana Kekin, Dalija Orešković, Hrvoje Zekanović, Krešo Beljak i Davor Ivo Stier.
Rasprava je zaključena 22. studenoga 2022.
Hrvatski sabor je, 29. studenoga 2022., većinom glasova /77 „za“, 31 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
9.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 399
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi je sudjelovao zastupnik Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 26. stavak 3. i na članak 28. stavak 2.
Rasprava je zaključena 22. studenoga 2022.
Hrvatski sabor je, 29. studenoga 2022., većinom glasova /115 „za“, 2 „suzdržana“/, donio Zakon o izmjenama Zakona o deviznom poslovanju, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
10.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 316
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Ivica Šušak, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Rade Šimičević u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Rasprava je zaključena 22. studenoga 2022.
Hrvatski sabor je, 29. studenoga 2022., jednoglasno /115 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
11.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PET ČLANOVA POVJERENSTVA IZ ČLANKA 150. ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI 
Predlagatelj akta je Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na temelju članka 150. Zakona o socijalnoj skrbi.
Predstavnica predlagatelja, predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Renata Sabljar-Dračevac, dodatno je obrazložila predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Maja Grba-Bujević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Miro Bulj, Željko Pavić, Martina Vlašić Iljkić, u završnoj raspravi Nada Murganić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a te Renata Sabljar-Dračevac u ime predlagatelja.
Za repliku su se javili zastupnici: Dalija Orešković, Renata Sabljar-Dračevac, Željko Pavić, Ružica Vukovac, Miro Bulj, Miroslav Škoro, Stipan Šašlin, Martina Vlašić Iljkić i Nada Murganić.
Rasprava je zaključena 23. studenoga 2022.
Hrvatski sabor je, 29. studenoga 2022., /88 „za“, 15 „protiv“, 11 „suzdržanih“/, donio Odluku o imenovanju pet članova Povjerenstva iz članka 150. Zakona o socijalnoj skrbi, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
Za članove Povjerenstva iz članka 150. Zakona o socijalnoj skrbi imenovane su: Ljubica Matijević Vrsaljko, Maja Vučinić-Knežević, Ivona Balić, Karolina Šestak i Katarina Radat.
12.    PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU I  PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU 
Uz Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu  i projekcija za 2024. i 2025. godinu, podnose se i: 
Prijedlozi financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2023. godinu i   projekcija planova za  2024. i 2025. godinu, za:      
-    Hrvatske vode
-    Hrvatske ceste d.o.o.
-    Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
-    Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita 
-    Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
-    Centar za restrukturiranje i prodaju
-    Hrvatske autoceste d.o.o.
-    HŽ Putnički prijevoz d.o.o.
-    HŽ Infrastrukturu d.o.o.
13.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 413 
O navedenim aktima provedena je objedinjena rasprava.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za pravosuđe, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu, Odbor za poljoprivredu, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, Odbor za zaštitu okoliša i prirode, Odbor za ratne veterane, Odbor za obitelj, mlade i sport, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za gospodarstvo, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije te Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
Na početku rasprave stanku su zatražili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Vladimir Bilek u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.
Predstavnici predlagatelja, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i ministar financija Marko Primorac, dodatno su obrazložili predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Peđa Grbin i Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Božo Petrov i Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Furio Radin i Vladimir Bilek u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Ivana Posavec Krivec i Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Natalija Martinčević u ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika, Anka Mrak-Taritaš i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Branko Bačić, Josip Borić, Goran Ivanović, Branka Juričev-Martinčev, Grozdana Perić, Sanja Radolović, Mišel Jakšić, Andreja Marić, Sandra Benčić, Ivana Kekin, Urša Raukar-Gamulin, Sabina Glasovac, Marijan Pavliček, Željko Pavić, Anka Mrak-Taritaš, Dalija Orešković, Marijana Puljak, Miro Bulj, Erik Fabijanić, Nikola Grmoja, u završnoj raspravi Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Anton Kliman u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj  u ime Kluba zastupnika Mosta, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i ministar financija Marko Primorac.
Za repliku su se javili zastupnici: Vesna Bedeković, Ivana Kekin, Josip Đakić, Daniel Spajić,  Majda Burić, Barbara Antolić Vupora, Ante Deur, Nikola Grmoja, Stipan Šašlin, Emil Daus,  Goran Ivanović, Vesna Vučemilović, Branka Juričev-Martinčev, Siniša Hajdaš Dončić,  Marijana Petir, Katarina Peović, Stephen Nikola Bartulica, Maja Grba-Bujević, Dalija Orešković, Predrag Štromar,  Stipo Mlinarić, Nevenko Barbarić, Karolina Vidović Krišto, Dragana Jeckov, Andreja Marić, Marko Pavić, Marko Milanović Litre, Miro Bulj, Urša Raukar-Gamulin, Natalija Martinčević, Marijan Pavliček, Branko Grčić, Damir Bajs, Mišel Jakšić, Jelena Miloš, Željko Pavić, Anka Mrak-Taritaš, Boška Ban Vlahek, Vesna Nađ,  Stjepan Kovač, Sandra Benčić, Bojan Glavašević, Marijana Puljak, Martina Vlašić Iljkić, Sabina Glasovac, Nada Murganić, Arsen Bauk, Rade Šimičević, Radoje Vidović, Josip Borić,  Zvane Brumnić, Marina Opačak Bilić, Željko Sačić, Vladimir Bilek, Josip Begonja, Nikola Mažar, Jure Brkan, Marija Jelkovac, Grozdana Perić, Irena Šimunić, Krunoslav Katičić, Peđa Grbin, Darko Sobota, Boris Lalovac, Anita Pocrnić-Radošević, Ljubica Maksimčuk, Ljubica Lukačić, Branko Bačić, Miro Totgergeli, Damir Habijan, Marin Lerotić, Sanja Radolović, Anton Kliman, Nadica Dreven Budinski i Erik Fabijanić.
Rasprava je zaključena 24. studenoga 2022.

PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU I  PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU 
Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen u elektroničkom obliku.
Tijekom izjašnjavanja o amandmanima stanku su zatražili zastupnici: Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a te Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Amandmane su podnijeli zastupnici Arsen Bauk, Ružica Vukovac, Marin Miletić, Miro Bulj, Nikola Grmoja, Davor Dretar, Katarina Peović, Andreja Marić, Martina Vlašić Iljkić, Boška Ban Vlahek, Željko Sačić, Predrag Štromar, Stjepan Kovač, Hrvoje Zekanović, Branka Juričev-Martinčev, Josip Begonja, Franko Vidović, Magdalena Komes, Matko Kuzmanić, Mišel Jakšić, Sanja Radolović, Romana Nikolić, Domagoj Hajduković, Marina Opačak Bilić, Barbara Antolić Vupora, Damir Habijan, Željko Pavić, Sabina Glasovac i Anka Mrak-Taritaš te Klub zastupnika SDP-a, Klub zastupnika HSS-a i RF-a, Klub zastupnika Hrvatskih suverenista, Klub zastupnika Domovinskog pokreta, Klub zastupnika IDS-a, Klub zastupnika Mosta, Klub zastupnika Socijaldemokrati, Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka i Klub zastupnika Centra i GLAS-a.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane prema sljedećem redoslijedu u pregledu amandmana: 55. zastupnice Romane Nikolić /u izmijenjenom obliku/, 68. zastupnice Marine Opačak Bilić /u izmijenjenom obliku/, 108. Kluba zastupnika IDS-a /u izmijenjenom obliku/, 137. zastupnika Hrvoja Zekanovića, zastupnice Branke Juričev-Martinčev, zastupnika Josipa Begonje i zastupnika Franka Vidovića /u izmijenjenom obliku/, 264. zastupnice Boške Ban Vlahek /u izmijenjenom obliku/, 279. zastupnika Predraga Štromara /u izmijenjenom obliku/, 284. zastupnika Damira Habijana, 287. Kluba zastupnika SDP-a /u izmijenjenom obliku/, 322. zastupnice Sabine Glasovac /u izmijenjenom obliku/ i pod 355. zastupnice Magdalene Komes /u izmijenjenom obliku/.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio ostale predložene amandmane.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.
Hrvatski sabor je, 29. studenoga 2022., većinom glasova /77 „za“, 50 „protiv“/, donio Državni proračun Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
Hrvatski sabor je, sukladno odredbi članka 42. Zakona o proračunu, objedinjenim glasovanjem, većinom glasova /77 „za“, 49 „protiv“/, donio sljedeće odluke:
1.    Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu;
2.    Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta d.o.o. za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu;
3.    Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu;
4.    Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu;
5.    Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu;
6.    Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu;
7.    Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta d.o.o. za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu;
8.    Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu;
9.    Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Infrastrukture d.o.o. za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu.
Hrvatski sabor je, sukladno prijedlogu Odbora za zakonodavstvo, jednoglasno /121 „za“ /, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Ovlašćuje se Stručna služba Hrvatskoga sabora da zajedno s predstavnicima predlagatelja obavi redakciju teksta Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. prije njihove objave u „Narodnim novinama“.
Predstavnik predlagatelja nije prihvatio, a Hrvatski sabor većinom glasova /48 „za“, 75 „protiv“/, nije donio predloženi Zaključak Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. 

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 413
Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 2. stavak 2. i na članak 68. stavci 10., 11., 12. i 13.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika SDP-a na članak 39. stavak 2., amandman Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista na članak 55. i amandman Kluba zastupnika Mosta na članak 55.
Hrvatski sabor je, 29. studenoga 2022., većinom glasova /77 „za“, 45 „protiv“/, donio Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
Predstavnik predlagatelja nije prihvatio, a Hrvatski sabor većinom glasova /14 „za“, 76 „protiv“/ nije donio predloženi Zaključak Kluba zastupnika Mosta.
14.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SPORTU, drugo čitanje, P.Z. br. 398
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obitelj, mlade i sport.
Na početku rasprave stanku su zatražili zastupnici: Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Dario Zurovec u ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika. 
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Tomislav Družak, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Nikša Vukas u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Josip Šarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Vesna Vučemilović, Marko Milanović Litre, Andreja Marić, Anka Mrak-Taritaš, Stipan Šašlin, Rade Šimičević, Ante Deur, Siniša Jenkač, Željko Pavić, Marin Miletić, Nadica Dreven Budinski, u završnoj raspravi Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Nadica Dreven Budinski u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Tomislav Družak.
Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Andreja Marić, Josip Borić, Dario Zurovec, Luka Brčić, Marko Milanović Litre, Vesna Bedeković, Emil Daus, Darko Sobota, Marin Miletić, Josip Begonja, Damir Bakić, Majda Burić, Dragana Jeckov, Tomislav Okroša, Nikola Mažar, Ante Deur, Nadica Dreven Budinski, Stipan Šašlin, Josip Šarić, Ljubica Lukačić, Miro Bulj, Branka Juričev-Martinčev, Anka Mrak-Taritaš, Željko Pavić, Siniša Jenkač, Rade Šimičević, Ljubica Maksimčuk, Vesna Vučemilović, Dalija Orešković, Marina Opačak Bilić,  Nevenko Barbarić, Anton Kliman, Damir Habijan, Nino Raspudić i Nikola Grmoja.
Rasprava je zaključena 24. studenoga 2022.
Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen u elektroničkom obliku.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 19. stavci 1. i 9. te amandmane Kluba zastupnika HDZ-a na članak 88. stavci 4. i 5., članak 90. stavak 2., članak 121. stavak 1. i na članak 55. stavak 1.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman zastupnika Darija Zurovca na članak 16. stavci 2. i 3., amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 5. stavak 2., članak 15. stavci 3. i 5., članak 29. dodani stavak 2., članak 57. stavak 3., članak 61. stavak 4., članak 75. stavak 7. i na članak 103. stavak 3., amandmane zastupnice Anke Mrak-Taritaš na članak 61. stavak 4. i na članak 62. stavak 4., amandman Kluba zastupnika SDP-a na članak 77. dodani novi stavci 2. i 3. te stavci 2. do 5. koji postaju stavci 4. do 7. i amandman Kluba zastupnika Socijaldemokrata na članak 19. dodani novi stavci 10. i 11.
Hrvatski sabor je, 29. studenoga 2022., većinom glasova /89 „za“, 29 „suzdržanih“/, donio Zakon o sportu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
15.    PRIJEDLOG KODEKSA O ETIČKOM DJELOVANJU ZASTUPNIKA U HRVATSKOME SABORU 
Predlagatelj akta je Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.  
Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo.
Predstavnik predlagatelja, predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Dražen Bošnjaković, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Katica Glamuzina u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Karolina Vidović Krišto, Bojan Glavašević, Urša Raukar-Gamulin, Marijan Pavliček, Dalija Orešković, Erik Fabijanić, u završnoj raspravi Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Za repliku su se javili zastupnici: Karolina Vidović Krišto, Dražen Bošnjaković, Andreja Marić, Nino Raspudić, Arsen Bauk, Katica Glamuzina, Željko Pavić, Marijan Pavliček,  Marko Milanović Litre, Bojan Glavašević, Damir Habijan, Rade Šimičević, Ante Deur, Davor Dretar, Dalija Orešković, Urša Raukar-Gamulin i Erik Fabijanić.
Rasprava je zaključena 24. studenoga 2022.
Hrvatski sabor je, 29. studenoga 2022., većinom glasova /77 „za“, 9 „protiv“, 31 „suzdržan“/, donio Kodeks o etičkom djelovanju zastupnika u Hrvatskome saboru, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
16.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O RASPOLAGANJU ENERGENTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ 
Predlagatelji akta su: Klub zastupnika Socijaldemokrati, Klub zastupnika SDP-a, Klub zastupnika Mosta, Klub zastupnika Domovinskog pokreta, Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, Klub zastupnika Hrvatskih suverenista, Klub zastupnika Centra i GLAS-a, Klub zastupnika HSS-a i RF-a, Klub zastupnika IDS-a, Klub zastupnika Za pravednu Hrvatsku i Klub zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Predstavnici predlagatelja, zastupnici Peđa Grbin, Ante Kujundžić, Davor Dretar i Sandra Benčić, dodatno su obrazložili predloženi akt.
Predstavnik Vlade Republike Hrvatske, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić, dodatno je obrazložio mišljenje Vlade.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Žarko Tušek u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Peđa Grbin u ime predlagatelja, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ivana Kekin, Sanja Radolović, Urša Raukar-Gamulin, Nikola Grmoja, Ante Kujundžić, Bojan Glavašević, u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika SDP-a Mirela Ahmetović, Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Peđa Grbin u ime predlagatelja te državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić.
Za repliku su se javili zastupnici: Andreja Marić, Peđa Grbin, Mirela Ahmetović, Sanja Radolović, Marijan Pavliček, Nikola Grmoja, Davor Dretar, Ante Kujundžić, Bojan Glavašević, Sandra Benčić, Žarko Tušek, Nikola Mažar, Boška Ban Vlahek, Urša Raukar-Gamulin i Miro Totgergeli.
Rasprava je zaključena 24. studenoga 2022.
Hrvatski sabor, 29. studenoga 2022., većinom glasova /40 „za“, 76 „protiv“/, nije donio Zaključak o raspolaganju energentima u Republici Hrvatskoj.
17.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 411
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav,Poslovnik i politički sustav i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ljubica Maksimčuk u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivana Posavec Krivec, Anka Mrak-Taritaš, Željko Pavić, Dalija Orešković, u završnoj raspravi Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Mladen Karlić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a te državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović.
Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Vesna Nađ, Marija Jelkovac, Marin Miletić, Luka Brčić, Anka Mrak-Taritaš, Marijana Puljak, Mladen Karlić, Željko Pavić, Ivana Posavec Krivec, Rajko Ostojić, Jelena Miloš, Dalija Orešković, Urša Raukar-Gamulin i Željko Lenart.
Rasprava je zaključena 25. studenoga 2022.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane zastupnika Marina Miletića na članak 1. u dodanom članku 61.b dodani stavci 3. i 4., na članak 2. u izmijenjenom članku 137. stavci 1., 2. i dodani novi stavci 3., 4. i 5. te na članak 3. dodani stavak 2. i amandman zastupnika Željka Pavića na članak 2. u izmijenjenom članku 137. stavak 2.
Hrvatski sabor je, 29. studenoga 2022., većinom glasova /109 „za“, 3 „protiv“, 3 „suzdržana“/, donio Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o državnim službenicima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
18.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNOBILJEŽNIČKIM PRISTOJBAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 310
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a i Nikola Mažar u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Rasprava je zaključena 25. studenoga 2022.
Hrvatski sabor je, 29. studenoga 2022., većinom glasova /104 „za“, 10 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o javnobilježničkim pristojbama.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
19.    IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA
19.1.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA
19.2.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA
19.3.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE HRVATSKOGA SABORA
19.4.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA
19.5.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ DIMENZIJI SREDNJOEUROPSKE INICIJATIVE
19.6.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA ODBORA „NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ“
Predlagatelj akata je Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove.
Predstavnica predlagatelja, predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Nada Murganić, dodatno je obrazložila predložene odluke.
Za repliku se javio zastupnik Arsen Bauk. 
Rasprava je zaključena 25. studenoga 2022.
Hrvatski sabor je, 29. studenoga 2022., jednoglasno /117 „za“/, objedinjenim glasovanjem, donio sljedeće odluke:
ODLUKU
O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE
ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA
Razrješuje se član Odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora dr. sc. Damir Bakić.
Za članicu Odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora bira se Jelena Miloš.        

ODLUKU
O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE
ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA
Razrješuje se član Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora Dario Zurovec.
Za članicu Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora bira se Boška Ban Vlahek.    
ODLUKU
O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA
ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE HRVATSKOGA SABORA
Za članicu Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora bira se Jelena Miloš.
Dana 15. rujna 2022. dužnost člana Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora prestao je obnašati Vilim Matula, zbog mirovanja zastupničkog mandata.

ODLUKU
O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA
ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA
Za članicu Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora bira se Jelena Miloš.
Dana 15. rujna 2022. dužnost člana Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora prestao je obnašati Vilim Matula, zbog mirovanja zastupničkog mandata.

ODLUKU
O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA
IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ DIMENZIJI SREDNJOEUROPSKE INICIJATIVE
Razrješuje se član Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske inicijative Peđa Grbin.
Za člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske inicijative imenuje se Dario Zurovec.

ODLUKU
O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA
ODBORA „NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ“
Za predsjednicu Odbora „Nagrade Ivan Filipović“ imenuje se dr. sc. Vesna Bedeković, predsjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora.
Za članove Odbora „Nagrade Ivan Filipović“ imenuju se: prof. dr. sc. Siniša Opić, izv. prof. dr. sc. Daliborka Luketić, Antonija Mirosavljević, prof., Suzana Hitrec, prof., Momir Karin, prof., Mile Živčić, prof., Vinko Filipović, prof. i Sunčica Findak, dipl. pedagoginja.
19.7.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA
19.8.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA ODBORA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU HRVATSKOGA SABORA
19.9.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA POLJOPRIVREDU HRVATSKOGA SABORA
19.10.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE ODBORA ZA VANJSKU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA
19.11.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE ODBORA ZA FINANCIJE I DRŽAVNI PRORAČUN HRVATSKOGA SABORA
19.12.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT HRVATSKOGA SABORA
19.13.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKOGA SABORA
Predlagatelj akata je Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove.
Predstavnica predlagatelja, predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Nada Murganić, dodatno je obrazložila predložene odluke:
Prijedlog odluke o razrješenju člana i izboru članice Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora
Razrješuje se član Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora Ante Prkačin, a za članicu Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora bira se Jelena Miloš.
Prijedlog odluke o razrješenju i izboru potpredsjednika Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora
Razrješuje se potpredsjednik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora Marijan Pavliček, a za potpredsjednika Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora bira se Marko Milanović Litre.
Prijedlog odluke o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora
Za člana Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora bira se Ante Prkačin iz razloga što je dana 15. rujna 2022. dužnost člana Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora prestao obnašati Vilim Matula, zbog mirovanja zastupničkog mandata.
Prijedlog odluke o imenovanju članice Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora
Za članicu Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora imenuje se Ivana Crnić. Imenovana članica stupa na dužnost s danom 15. siječnja 2023.        
Prijedlog odluke o imenovanju članice Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora
Za članicu Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora iz reda predstavnika znanstvenih i stručnih institucija imenuje se Giordana Radin-Mačukat. Imenovana članica stupa na dužnost s danom 15. siječnja 2023.
Prijedlog odluke o imenovanju člana Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora
Za člana Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora imenuje se Marijan Kotarac. Imenovani član stupa na dužnost s danom 15. siječnja 2023.

Prijedlog odluke o imenovanju člana Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora
Za člana Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske imenuje se Ivan Pepić. Imenovani član stupa na dužnost s danom 15. siječnja 2023.

Rasprava je zaključena 14. prosinca 2022.
Glasovanje nije provedeno na 13. sjednici.

O aktima pod 20. i 21. glasovalo se sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora. 
20.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA ZA 2021. GODINU - podnositeljica: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Podnositeljica akta je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 26. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja i članka 16. Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom.
Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 29. studenoga 2022., većinom glasova /81 „za“, 2 „protiv“, 24 „suzdržana“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za gospodarstvo, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2021. godinu.
21.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA 2021. GODINU - podnositeljica: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Podnositelj akta je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave na temelju članka 18. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.
Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 29. studenoga 2022., većinom glasova /77 „za“, 2 „protiv“, 35 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za gospodarstvo, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2021. godinu. 
22.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTANOVAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 414
23.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDRUGAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 415
24.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAKLADAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 416  
O navedenim aktima provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu Odbora za zakonodavstvo na temelju članka 247. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Sanjin Rukavina, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Barbara Antolić Vupora u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dražen Srpak, Dalija Orešković, Željko Pavić, u završnoj raspravi Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Sanjin Rukavina.
Za repliku su se javili zastupnici: Nikola Mažar, Željko Pavić, Anka Mrak-Taritaš, Barbara Antolić Vupora, Davor Dretar, Dalija Orešković, Marija Jelkovac, Dražen Srpak i Damir Habijan. 
Rasprava je zaključena 29. studenoga 2022.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTANOVAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 414
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Tijekom izjašnjavanja o amandmanima predstavnik predlagatelja nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika Socijaldemokrata na članak 2. u izmijenjenom članku 39. dodani novi stavak 3., članak 3. u izmijenjenom članku 44. stavak 2. dodana točka 5. i na članak 4. u izmijenjenom članku 77. točka 5.
Glasovanje nije provedeno na 13. sjednici.
    

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDRUGAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 415
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav te Odbor za obitelj, mlade i sport.
Tijekom izjašnjavanja o amandmanima predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 2. u izmijenjenom članku 19. dodani stavak 2. točka 1.
Predstavnik predlagatelja nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika Socijaldemokrata na članak 1. u izmijenjenom članku 11. dodani stavak 8. i na članak 2. u izmijenjenom članku 19. dodani stavak 3.
Glasovanje nije provedeno na 13. sjednici.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAKLADAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 416  
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun te Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
Tijekom izjašnjavanja o amandmanu predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 1. u izmijenjenom članku 15. dodani stavak 4. točka 1.
Glasovanje nije provedeno na 13. sjednici.
25.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MISIJI EUROPSKE UNIJE ZA VOJNU POMOĆ ZA POTPORU UKRAJINI „EU MILITARY ASSISTANCE MISSION – UKRAINE“  
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 54. Zakona o obrani. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu.
Predstavnik predlagatelja, ministar obrane Mario Banožić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
Na početku rasprave stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin  u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Dario Zurovec u ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a.
U ime Odbora za obranu izvješće je obrazložio potpredsjednik Odbora Ante Deur.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Sačić i Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Milan Vrkljan u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Ivan Penava u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Damir Habijan, Ante Deur,  Branko Bačić, Domagoj Hajduković, Hrvoje Zekanović, Josip Borić, Nikola Mažar, Marijan Pavliček, Jure Brkan, Josip Đakić, Stipan Šašlin, Rade Šimičević, Mario Kapulica, Josip Šarić, Andro Krstulović Opara, Željko Pavić, Davor Ivo Stier, Miro Totgergeli, Erik Fabijanić, Rajko Ostojić, Zdravka Bušić, Ante Bačić, u završnoj raspravi Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ante Deur u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a te ministar obrane Mario Banožić i državni tajnik u Ministarstvu obrane Branko Hrg.
Za repliku su se javili zastupnici: Ante Deur, Stipo Mlinarić, Josip Đakić, Ivana Posavec Krivec, Nikola Mažar, Milan Vrkljan, Dražen Srpak, Stipan Šašlin, Andro Krstulović Opara, Željko Sačić, Marko Pavić, Ivan Penava, Gari Cappelli, Željko Pavić, Mario Kapulica, Josip Borić, Hrvoje Zekanović, Domagoj Hajduković, Branko Bačić, Vesna Nađ, Mladen Karlić, Davor Dretar, Majda Burić, Krešo Beljak, Rade Šimičević, Maja Grba-Bujević, Sandra Benčić, Nikolina Baradić, Damir Habijan, Nada Murganić, Tomislav Klarić, Marijan Pavliček, Hrvoje Šimić, Jure Brkan, Anita Pocrnić-Radošević, Matko Kuzmanić, Nadica Dreven Budinski, Josip Šarić, Ante Bačić, Erik Fabijanić, Miro Totgergeli, Ivan Budalić, Rajko Ostojić, Davor Ivo Stier, Goran Ivanović, Bojan Glavašević, Zdravka Bušić, Marija Jelkovac i Katica Glamuzina.
Rasprava je zaključena 30. studenoga 2022. 
Zaključke na Prijedlog odluke podnijeli su: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka i Klub zastupnika SDP-a te zastupnica Dalija Orešković.
Glasovanje nije provedeno na 13. sjednici.
26.    PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE UČINKOVITOSTI FUNKCIONIRANJA SUSTAVA GOSPODARENJA ENERGENTIMA NAFTE I PLINA KOJI SE PROIZVODE NA TERITORIJU HRVATSKE TE NADZORA, MOGUĆIH NEPRAVILNOSTI, NEZAKONITIH RADNJI I KORUPCIJE - predlagatelji: 25 zastupnika u Hrvatskome saboru
Predlagatelji akta su 25 zastupnika u Hrvatskome saboru na temelju članaka 5. i 6. Zakona o istražnim povjerenstvima. 
Predstavnici predlagatelja, zastupnik Peđa Grbin i zastupnica Sandra Benčić, dodatno su  obrazložili predloženi akt.
Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Sandra Benčić u ime predlagatelja, Sanja Radolović, Nikola Grmoja u ime predlagatelja, Dalija Orešković, Marin Miletić, Bojan Glavašević u ime predlagatelja, u završnoj raspravi Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Žarko Tušek u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta i Peđa Grbin u ime predlagatelja.
Za repliku su se javili zastupnici: Andreja Marić, Peđa Grbin, Sanja Radolović, Mirela Ahmetović, Žarko Tušek, Marin Miletić, Dalija Orešković, Sandra Benčić, Grozdana Perić, Miro Totgergeli, Josip Borić, Nikola Grmoja, Marin Miletić, Ante Kujundžić i Bojan Glavašević.   
Rasprava je zaključena 30. studenoga 2022.
Glasovanje nije provedeno na 13. sjednici.
27.    PRIJEDLOG STRATEGIJE RAZVOJA ODRŽIVOG TURIZMA DO 2030. GODINE
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za turizam, Odbor za zaštitu okoliša i prirode te Odbor za poljoprivredu.
Na početku rasprave stanku su zatražili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Gari Cappelli u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Branko Grčić u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Predstavnica predlagatelja, ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac, dodatno je obrazložila predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Branko Grčić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika, Gari Cappelli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Katica Glamuzina u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Ivana Kekin i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Domagoj Hajduković, Anka Mrak-Taritaš, Sanja Radolović, Andreja Marić, Stipan Šašlin, Željko Pavić, Anton Kliman, Gari Cappelli, Dalija Orešković, Ivana Kekin, u završnoj raspravi Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Katica Glamuzina u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a te ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.
Za repliku su se javili zastupnici: Damir Habijan, Davor Bernardić, Pero Ćosić, Marin Miletić, Ljubica Maksimčuk, Damir Bajs, Josip Borić, Marijana Puljak, Marijana Balić, Vesna Vučemilović, Ljubica Lukačić, Branko Grčić, Andro Krstulović Opara, Katarina Nemet, Branka Juričev-Martinčev, Marin Lerotić, Stipan Šašlin, Anka Mrak-Taritaš, Nikola Mažar, Sanja Radolović, Marija Jelkovac, Nikola Grmoja, Anita Pocrnić-Radošević, Katica Glamuzina, Tomislav Okroša, Ružica Vukovac, Branko Bačić, Rade Šimičević, Urša Raukar-Gamulin, Majda Burić, Ivana Kekin, Gari Cappelli, Luka Brčić, Anton Kliman, Goran Ivanović, Nevenko Barbarić, Jure Brkan, Grozdana Perić, Domagoj Hajduković, Željko Pavić, Andreja Marić, Nadica Dreven Budinski i Dalija Orešković.
Rasprava je zaključena 1. prosinca 2022. 
Glasovanje nije provedeno na 13. sjednici.
28.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 404
29.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O AKVAKULTURI, prvo čitanje, P.Z.E. 403 
O navedenim aktima provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu Odbora za  poljoprivredu na temelju članka 247. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.
U ime Odbora za poljoprivredu izvješća je obrazložila predsjednica Odbora Marijana Petir.
Predstavnica predlagatelja, ministrica poljoprivrede Marija Vučković, dodatno je obrazložila predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Boška Ban Vlahek u ime Kluba zastupnika SDP-a, Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Nikša Vukas u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Domagoj Hajduković, Marin Miletić, Marijana Petir, u završnoj raspravi Jure Brkan u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta i Boška Ban Vlahek u ime Kluba zastupnika SDP-a te ministrica poljoprivrede Marija Vučković.
Za replike su se javili zastupnici: Luka Brčić, Boška Ban Vlahek, Ivan Kirin, Darko Sobota, Josip Đakić, Marijana Petir, Josip Borić, Ružica Vukovac, Branko Bačić, Anka Mrak-Taritaš,  Domagoj Hajduković, Marin Miletić, Katica Glamuzina, Nikša Vukas, Željko Lenart, Ivan Kirin, Vesna Nađ i Željko Sačić.
Rasprava je zaključena 2. prosinca 2022.
Glasovanje nije provedeno na 13. sjednici.
30.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 299
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.
U ime Odbora za poljoprivredu izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Marijana Petir.
Predstavnica predlagatelja, ministrica poljoprivrede Marija Vučković, dodatno je obrazložila predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Darko Sobota u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Nikša Vukas u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Domagoj Hajduković, Marijana Petir, u završnoj raspravi Siniša Jenkač u ime Kluba zastupnika HDZ-a i ministrica poljoprivrede Marija Vučković.
Za repliku su se javili zastupnici: Ružica Vukovac, Anka Mrak-Taritaš, Darko Sobota, Domagoj Hajduković, Martina Vlašić Iljkić, Marin Miletić, Marijana Petir i Vesna Nađ. 
Rasprava je zaključena 2. prosinca 2022.
Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen u elektroničkom obliku. 
Tijekom rasprave predstavnica predlagatelja prihvatila je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 112. i amandmane zastupnice Marije Jelkovac na članak 3. točke e), f) i g), članak 58. stavak 7. i na članak 115. stavak 3. točke 40. i 41.
Tijekom izjašnjavanja o amandmanima predstavnik predlagatelja nije prihvatio amandmane zastupnika Domagoja Hajdukovića na članak 8., članak 63. stavak 1., članak 66. stavak 1. i na članak 66. dodani stavak 3. te amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 42. stavak 4., članak 44. stavak 4., članak 47. stavak 5. i na članak 114. dodani stavak 4.
Glasovanje nije provedeno na 13. sjednici.
31.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 410
32.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OLAKŠAVANJU UPORABE FINANCIJSKIH I DRUGIH INFORMACIJA U SVRHU SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA, ISTRAŽIVANJA ILI PROGONA TEŠKIH KAZNENIH DJELA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 277
O navedenim aktima provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu predsjednice i potpredsjednika Odbora za financije i državni proračun, zastupnice Grozdane Perić i zastupnika Borisa Lalovca.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić.
Za repliku su se javili zastupnici: Nikola Mažar, Karolina Vidović Krišto, Boška Ban Vlahek, Andreja Marić, Marijana Puljak, Dalija Orešković, Grozdana Perić, Krunoslav Katičić, Bojan Glavašević, Boris Lalovac, Željko Sačić i Zvane Brumnić.
Zastupnica Karolina Vidović Krišto je najavila da će se obratiti Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav zbog povrede Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 4., članak 15., članak 32., članak 38. i na članak 49. podnesene na 
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, P.Z.E. br. 410.
Rasprava je zaključena 5. prosinca 2022.
Glasovanje nije provedeno na 13. sjednici.
33.    PRIJEDLOG NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
34.    PRIJEDLOG NACRTA IZMJENA USTAVNOG ZAKONA O USTAVNOM SUDU REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
O navedenim aktima provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu Odbora za zakonodavstvo na temelju članka 247. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Predlagatelj akata je Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav na temelju članka 60. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo.
Na početku rasprave stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Predstavnik predlagatelja, predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Dražen Bošnjaković, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Božo Petrov i Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Anka Mrak-Taritaš i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Robert Jankovics u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marijan Pavliček i Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Milan Vrkljan u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Anka Mrak-Taritaš, Željko Sačić, Marijan Pavliček, Branko Bačić, Josip Borić, Hrvoje Zekanović, Arsen Bauk, u završnoj raspravi Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a te Dražen Bošnjaković u ime predlagatelja.
Za replike su se javili zastupnici: Hrvoje Zekanović, Dražen Bošnjaković, Branko Bačić, Davor Dretar, Stipo Mlinarić, Sandra Benčić, Marijan Pavliček, Željko Sačić, Josip Borić, Marija Jelkovac, Vesna Vučemilović, Anka Mrak-Taritaš, Dalija Orešković, Nikola Grmoja, Jure Brkan, Andreja Marić, Ružica Vukovac, Nikola Mažar, Goran Ivanović, Rade Šimičević, Anita Pocrnić-Radošević, Stipan Šašlin, Krunoslav Katičić, Anton Kliman i Arsen Bauk.
Rasprava je zaključena 6. prosinca 2022.
Glasovanje nije provedeno na 13. sjednici.
35.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU STRATEŠKOG PLANIRANJA I UPRAVLJANJA RAZVOJEM REPUBLIKE HRVATSKE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 422 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Branko Grčić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Branka Juričev-Martinčev u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Domagoj Hajduković, Goran Ivanović, Urša Raukar-Gamulin, u završnoj raspravi Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić.
Za repliku su se javili zastupnici: Anita Pocrnić-Radošević, Sandra Benčić, Marko Pavić, Ivan Radić, Goran Ivanović, Domagoj Hajduković, Josip Borić, Branka Juričev-Martinčev,  Branko Grčić, Erik Fabijanić, Urša Raukar-Gamulin i Željko Pavić.
Rasprava je zaključena 6. prosinca 2022.
Tijekom izjašnjavanja o amandmanima predstavnik predlagatelja nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 1. točka 4., članak 1. točka 5., članak 1. točka 6., članak 1. točka 10., članak 1. točka 19., članak 1. točka 20., članak 3. u članku 4. stavci 2. i 3., članak 4. u članku 5. stavku 1., članak 7., članak 18., članak 21. u članku 43. stavku 3., članak 22. u dodanom članku 43.a, članak 23. - na naslov iznad članka 44. i na članak 44., članak 25. i na članak 27. u članku 48. stavku 1.
Glasovanje nije provedeno na 13. sjednici.
36.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 406
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovale zastupnice: Marijana Balić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Nadica Dreven Budinski u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj.
Za repliku su se javili zastupnici: Marijana Puljak, Erik Fabijanić, Ivan Radić i Željko Pavić.
Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Kluba zastupnika HDZ-a na članak 4.
Rasprava je zaključena 6. prosinca 2022.
Glasovanje nije provedeno na 13. sjednici.
37.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 321
38.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1238 O PANEUROPSKOM OSOBNOM MIROVINSKOM PROIZVODU (PEPP), drugo čitanje, P.Z.E. br. 314 
O navedenim aktima provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun na temelju članka 247. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Branko Grčić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ivan Radić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Erik Fabijanić, u završnoj raspravi Marin Mandarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj.
Za repliku su se javili zastupnici: Nadica Dreven Budinski, Branko Grčić, Ivan Radić, Anita Pocrnić-Radošević, Silvano Hrelja, Željko Pavić, Marin Mandarić, Marijana Puljak i Erik Fabijanić.
Rasprava je zaključena 6. prosinca 2022.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 321
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Glasovanje nije provedeno na 13. sjednici.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1238 O PANEUROPSKOM OSOBNOM MIROVINSKOM PROIZVODU (PEPP), drugo čitanje, P.Z.E. br. 314 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun te Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.
Amandmane su podnijeli Odbor za zakonodavstvo na članak 5. stavak 5. i Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 20.
Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo.
Glasovanje nije provedeno na 13. sjednici.
39.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 426
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Rade Šimičević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Predrag Štromar u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika i Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Stipe Mamić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Vladimir Bilek u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Irena Šimunić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Rade Šimičević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ermina Lekaj Prljaskaj i Predrag Štromar u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Marijana Petir, Anka Mrak-Taritaš, Mišel Jakšić, Domagoj Hajduković, Rade Šimičević, Katica Glamuzina, Vesna Bedeković, Josip Borić, Goran Ivanović, Stipan Šašlin, Martina Vlašić Iljkić, Željko Pavić, Sanja Radolović, u završnoj raspravi Ljubica Maksimčuk u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta i Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a te državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Stipe Mamić.
Za repliku su se javili zastupnici: Vesna Bedeković, Sabina Glasovac, Ljubica Maksimčuk, Katica Glamuzina, Romana Nikolić, Marijana Petir, Andreja Marić, Ivan Ćelić, Nikola Grmoja, Rade Šimičević, Emil Daus, Stipan Šašlin, Marijana Puljak, Dalija Orešković, Vladimir Bilek, Domagoj Hajduković, Dragana Jeckov, Marina Opačak Bilić, Irena Šimunić, Miro Totgergeli, Goran Ivanović, Sanja Radolović, Darko Sobota, Željko Sačić, Anka Mrak-Taritaš, Martina Vlašić Iljkić, Mišel Jakšić, Vesna Nađ, Željko Pavić, Josip Borić, Nikolina Baradić, Tomislav Klarić i Ante Kujundžić.
Rasprava je zaključena 7. prosinca 2022.
Tijekom izjašnjavanja o amandmanu predstavnik predlagatelja nije prihvatio amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 1. u izmijenjenom članku 143. stavci 4. i 5.
Glasovanje nije provedeno na 13. sjednici.
40.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OSIGURAVANJU KVALITETE U VISOKOM OBRAZOVANJU I ZNANOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 317
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Ivica Šušak, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Vesna Bedeković, u završnoj raspravi Rade Šimičević u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Ivica Šušak.
Za repliku su se javili zastupnici: Vesna Bedeković, Nino Raspudić, Sanja Radolović, Domagoj Hajduković, Marijana Puljak i Rade Šimičević.
Rasprava je zaključena 7. prosinca 2022.
Tijekom izjašnjavanja o amandmanima predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane zastupnice Vesne Bedeković na članak 10. stavak 5. i na članak 12. stavak 5.
Glasovanje nije provedeno na 13. sjednici.
41.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, drugo čitanje, P.Z.  br. 301 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Ivica Šušak, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ante Kujundžić i Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Rade Šimičević, Vesna Bedeković, Nikola Grmoja, u završnoj raspravi Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta i Marijana Balić u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Ivica Šušak.
Za repliku su se javili zastupnici: Domagoj Hajduković, Rade Šimičević, Marijana Puljak, Nikola Grmoja, Vesna Bedeković, Anita Pocrnić-Radošević, Sanja Radolović i Ante Kujundžić.
Rasprava je zaključena 7. prosinca 2022.
Glasovanje nije provedeno na 13. sjednici.
42.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA, drugo čitanje, P.Z. 315
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Anamarija Blažević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anita Pocrnić-Radošević u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović.
Za repliku se javila zastupnica Anita Pocrnić-Radošević. 
Rasprava je zaključena 7. prosinca 2022.
Tijekom izjašnjavanja o amandmanu predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 6.
Glasovanje nije provedeno na 13. sjednici.
43.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O  TRGOVINI, prvo čitanje, P.Z. 429
44.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 394
45.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SUZBIJANJU NEPRIJAVLJENOGA RADA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 395
O navedenim aktima provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu Odbora za gospodarstvo na temelju članka 247. Poslovnika Hrvatskoga sabora. /većina glasova „za“/ Primjedbu za objedinjenu raspravu iznio je predsjednik Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Željko Pavić.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. 
U ime Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo izvješća za sva tri akta obrazložio je predsjednik Odbora Željko Pavić.
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Majda Burić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske. 
Predstavnici predlagatelja, ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović i ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić, dodatno su  obrazložili predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marijana Petir i Majda Burić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš i Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Ermina Lekaj Prljaskaj i Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Urša Raukar-Gamulin i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Marijana Petir, Sabina Glasovac, Anka Mrak-Taritaš, Mišel Jakšić, Andreja Marić, Boška Ban Vlahek, Majda Burić, Katarina Peović, Josip Borić, Katica Glamuzina, Željko Pavić, Anita Pocrnić-Radošević, Branka Juričev-Martinčev, Martina Vlašić Iljkić, Sanja Radolović, Silvano Hrelja, Mirela Ahmetović, Marin Miletić, Erik Fabijanić, u završnoj raspravi Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Majda Burić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a te ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović i ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić.
Za replike su se javili zastupnici: Marijana Petir, Ivan Kirin, Dario Hrebak, Gari Cappelli, Nikola Mažar, Majda Burić, Branko Bačić, Krunoslav Katičić, Luka Brčić, Dražen Srpak, Marin Miletić, Marijana Puljak, Dalija Orešković, Erik Fabijanić, Hrvoje Zekanović, Marko Pavić, Mirela Ahmetović, Branka Juričev-Martinčev, Boris Lalovac, Marija Jelkovac,  Marijan Pavliček, Pero Ćosić, Sabina Glasovac, Ljubica Maksimčuk, Dragana Jeckov, Nadica Dreven Budinski, Andreja Marić, Ante Deur, Katarina Peović, Rade Šimičević, Željko Pavić, Branko Grčić, Darko Sobota, Barbara Antolić Vupora, Anita Pocrnić-Radošević, Stjepan Kovač, Hrvoje Šimić, Ankica Zmaić, Boška Ban Vlahek, Predrag Štromar, Katica Glamuzina, Anka Mrak-Taritaš, Urša Raukar-Gamulin, Silvano Hrelja, Anamarija Blažević, Stipan Šašlin, Nikolina Baradić, Ružica Vukovac, Mišel Jakšić, Nada Murganić, Siniša Hajdaš Dončić, Martina Vlašić Iljkić, Sanja Radolović, Ante Bačić, Josip Borić i Sandra Benčić.
Rasprava je zaključena 8. prosinca 2022.
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O  TRGOVINI, prvo čitanje, P.Z. 429
Glasovanje nije provedeno na 13. sjednici.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 394
Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen u elektroničkom obliku.
Tijekom izjašnjavanja o amandmanima predstavnik predlagatelja prihvatio je identični amandman Kluba zastupnika SDP-a i zastupnice Ermine Lekaj Prljaskaj na članak 3. u izmijenjenom članku 13. stavak 7., amandmane zastupnika Silvana Hrelje na članak 6. u izmijenjenom članku 16. stavak 9., članak 32. u dodanom članku 87.a stavak 1., amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 8. u dodanom članku 17.c stavak 2., članak 56. uvodna rečenica te u dodanom članku 221.g stavci 5. i 6. i na članak 65. stavci 2. i 3. te amandman Kluba zastupnika HDZ-a na članak 8. u dodanom članku 17.a stavak 1. točka 4.
Predstavnik predlagatelja nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 2. u izmijenjenom članku 12. stavci 2., 4., 7. i 9., članak 8. u dodanom članku 17.a stavak 1. točka 4. i stavak 2. točka 3., članak 10. dodani članci 18.a, 18.b i 18.c, članak 17. u izmijenjenom članku 46. stavak 2., članak 18. u izmijenjenom članku 48. stavak 1., stavak 1. točka 3. i stavak 2., članak 20. u izmijenjenom članku 53. stavak 7. i stavak 11., članak 22. u dodanom članku 60.a stavak 7. i stavak 8., članak 24. u izmijenjenom članku 62. stavak 2., članak 27. u izmijenjenom članu 66. stavak 3., stavak 5. koji postaje stavak 4. te iza stavka 10. koji postaje stavak 9. dodani su novi stavci 10. i 11., članak 39. u izmijenjenom članku 94. stavak 1., članak 40. u izmijenjenom članku 95. stavak 7., članak 53. u izmijenjenom članku 151. stavci 4. i 5., članak 54. u izmijenjenom članku 192. stavak 4., na članak 56. dodani članci 221.a do 221.p i na članak 14. u izmijenjenom članku 34. stavak 1. amandman zastupnika Darija Hrebaka na članak 56. dodani članak 221.d stavak 4.; amandman zastupnice Ružice Vukovac na članak 54. u izmijenjenom članku 192. dodani stavci 4., 5. i 6.; amandman zastupnika Predraga Štromara na članak 39. u izmijenjenom članku 94. stavak 1.; amandman zastupnika Erika Fabijanića na članak 1. u izmijenjenom članku 2. dodani novi stavak 3.; amandmane Kluba zastupnika Socijaldemokrata na članak 7. u izmijenjenom članku 17. stavak 2., članak 8. u dodanom članku 17.a stavak 1. točka 4. i stavak 2. točka 3. i na članak 17. u izmijenjenom članku 46. stavak 2.; amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 8. u dodanom članku 17.a stavak 1. točka 4. i stavak 2. točka 3., članak 17. u izmijenjenom članku 46. stavak 2., članak 17. u izmijenjenom članku 46. stavak 6., članak 22. u dodanom članku 60.a stavak 6. i stavak 7., članak 22. u dodanom članku 60.a stavak 8., članak 31. u izmijenjenom članku 87. stavak 3., članak 40. u izmijenjenom članku 95. stavak 7., članak 50. u izmijenjenom stavku 135. dodani novi stavak 7. i na članak 56. u dodanom članku 221.d stavci 3. i 4.; amandmane Kluba zastupnika Centra i GLAS-a na članak 8. u dodanom članku 17.a stavak 1. točka 4. i stavak 2. točka 3., članak 8. u dodanom članku 17.c stavci 4. i 5., članak 22. u dodanom članku 60.a stavak 7. i stavak 8., članak 30. u izmijenjenom članku 86. stavak 1. te iza stavka 3. dodani stavci 4., 5., 6. i 7., članak 31., članak 36. u izmijenjenom članku 91. dodani stavak 7. i na članak 14. u izmijenjenom članku 34. stavak 1.; amandmane zastupnice Katarine Peović na članak 2. u izmijenjenom članku 12. stavak 2., članak 2. u izmijenjenom članku 12. stavak 3., članak 2. u izmijenjenom članku 12. stavak 4., članak 2. u izmijenjenom članku 12. stavak 7., članak 3. u izmijenjenom članku 13. dodani stavak 9., članak 5. u izmijenjenom članku 15. stavak 1. točka 2., članak 5. u izmijenjenom članku 15. stavak 1. točka 5., članak 5. u izmijenjenom članku 15. stavak 3., članak 6. u izmijenjenom članku 16. stavak 8., članak 7. u izmijenjenom članku 17. stavak 5., članak 8. u dodanom članku 17.a stavak 1. točka 4., članak 8. u dodanom članku 17.a stavak 1. dodana točka 7., članak 8. u dodanom članku 17.a stavak 2. točka 3., članak 8. u dodanom članku 17.a stavak 3., članak 8. u dodanom članku 17.b stavak 3., članak 8. u dodanom članku 17.c stavak 2., članak 8. u dodanom članku 17.c stavak 5., članak 9. u izmijenjenom članku 18. stavak 1., članak 10. u dodanom članku 18.b stavak 5., članak 16. u izmijenjenom članku 36. dodani stavak 4., članak 17. u izmijenjenom članku 46. stavak 2., članak 17. u izmijenjenom članku 46. stavak 4., članak 17. u izmijenjenom članku 46. stavak 6., članak 18. u izmijenjenom članku 48. stavak 1. točka 1., članak 18. u izmijenjenom članku 48. stavak 1. točka 3., članak 18. u izmijenjenom članku 48. stavak 2., članak 22. u dodanom članku 60.a stavak 6., članak 23. u izmijenjenom članku 61. stavci 1. i 2., članak 27. u izmijenjenom članku 66. dodani stavak 11., članak 33. u izmijenjenom članku 88. stavak 1., članak 34. u izmijenjenom članku 90. stavak 2., članak 35. u dodanom članku 90.b dodani stavak 2., članak 36. u izmijenjenom članku 91. dodani stavak 7., članak 37. u izmijenjenom članku 92. stavak 6., članak 39. u izmijenjenom članku 94. stavak 1., članak 39. u izmijenjenom članku 94. dodani stavak 2., članak 39. u izmijenjenom članku 94. stavak 2., članak 39. u izmijenjenom članku 94. stavak 4., članak 40. u izmijenjenom članku 95. stavak 7., članak 40. u izmijenjenom članku 95. stavak 7., članak 47. u izmijenjenom članku 132. dodani stavak 4., članak 54. u izmijenjenom članku 192. dodani stavci 4., 5. i 6., članak 55. u izmijenjenom članku 201. dodani stavak 6., članak 56. u dodanom članku 221.d stavak 1., članak 56. u dodanom članku 221.d stavak 3., članak 56. u dodanom članku 221.d stavak 4., članak 56. u dodanom članku 221.g stavak 1. točka 4., članak 56. u dodanom članku 221.g stavak 6., članak 56. u dodanom članku 221.h stavak 3., članak 56. u dodanom članku 221.i stavak 2., članak 56. u dodanom članku 221.l stavak 1. dodana točka 11., članak 56. u dodanom članku 221.l stavak 2. točka 2., članak 56. u dodanom članku 221.l stavak 2. točka 3., članak 26. u izmijenjenom članku 65. stavak 3. i stavak 4., članak 56. u dodanom članku 221.l stavak 2. točka 4. i na članak 56. u dodanom članku 221.n stavak 4.; amandmane zastupnice Katice Glamuzine na članak 2. u izmijenjenom članku 12. stavci 2., 7. i 9., članak 8. u dodanom članku 17.c stavak 4., članak 30. u izmijenjenom članku 86. stavak 1. i dodani stavci 4., 5., 6. i 7., članak 36. u izmijenjenom članku 91. stavak 6. i na članak 14. u izmijenjenom članku 34. stavak 1.
Amandmane su povukli: zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj na članak 2. u izmijenjenom članku 12. stavak 7. točka 2., zastupnik Silvano Hrelja na članak 5. u izmijenjenom članku 15. stavak 1. točka 9. i stavak 3. i na članak 35. u dodanom članku 90.b stavci 3. i 4., zastupnik Erik Fabijanić na članak 39. u izmijenjenom članku 94. stavak 1. i dodani novi stavak 2. te zastupnica Katica Glamuzina na članak 31. u izmijenjenom članku 87. stavci 4., 5., 6. i 7.
Predstavnik predlagatelja nije prihvatio predloženi Zaključak Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.
Glasovanje nije provedeno na 13. sjednici.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SUZBIJANJU NEPRIJAVLJENOGA RADA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 395
Tijekom izjašnjavanja o amandmanima predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 7. stavak 9. i na članak 10. stavak 2. i amandman Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika na članak 22. stavak 1. i stavak 2.
Glasovanje nije provedeno na 13. sjednici.
46.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU, prvo čitanje, P.Z. br. 291 -  predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
Predlagateljica akta je zastupnica Katarina Peović.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Zastupnica Katarina Peović dodatno  je obrazložila predloženi akt.     
Predstavnik Vlade Republike Hrvatske, državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš,  obrazložio je mišljenje Vlade.     
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Majda Burić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Katarina Peović u ime predlagatelja, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Katarina Peović, Željko Pavić, Katarina Peović u završnoj raspravi u ime predlagatelja te državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš.
Za replike su se javili zastupnici: Sabina Glasovac, Katarina Peović, Sanja Radolović, Željko Pavić, Marin Miletić, Mirela Ahmetović, Martina Vlašić Iljkić, Sandra Benčić, Katica Glamuzina, Mladen Karlić i Urša Raukar-Gamulin.
Rasprava je zaključena 8. prosinca 2022.
Glasovanje nije provedeno na 13. sjednici.
47.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 419 
48.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 420 
49.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROVEDBI OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 421
O navedenim aktima provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu Odbora za zakonodavstvo na temelju članka 247. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović, dodatno je obrazložio predložene akte.
Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Branka Juričev-Martinčev u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Branka Juričev-Martinčev, Željko Pavić, Anamarija Blažević, Ankica Zmaić, Marin Miletić, Tomislav Klarić, Urša Raukar-Gamulin, u završnoj raspravi Darko Sobota u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta,  Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović.
Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Vesna Nađ, Nikola Mažar, Andreja Marić, Ljubica Maksimčuk, Dražen Srpak, Gari Cappelli, Anamarija Blažević, Tomislav Klarić, Ankica Zmaić, Dalija Orešković, Darko Sobota, Rade Šimičević, Anka Mrak-Taritaš, Damir Bakić, Branka Juričev-Martinčev, Željko Pavić, Luka Brčić, Majda Burić, Arsen Bauk, Hrvoje Šimić, Josip Borić, Vesna Bedeković, Marin Miletić, Siniša Jenkač, Ružica Vukovac, Urša Raukar-Gamulin, Anita Pocrnić-Radošević, Sanja Udović, Nadica Dreven Budinski, Damir Habijan, Katarina Peović i Josip Šarić.
Rasprava je zaključena 9. prosinca 2022.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 419 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 
Tijekom izjašnjavanja o amandmanu predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 7.
Dana 15. prosinca 2022. predlagatelj je povukao predloženi akt iz procedure.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 420 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu te Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
Amandmane su podnijeli Odbor za zakonodavstvo na članak 4. i zastupnica Katarina Peović na članak 2.
Dana 15. prosinca 2022. predlagatelj je povukao predloženi akt iz procedure.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROVEDBI OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 421
Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo i Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.
Tijekom izjašnjavanja o amandmanima predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 2.
Dana 15. prosinca 2022. predlagatelj je povukao predloženi akt iz procedure.
50.    PRIJEDLOG ZAKONA O REGISTRU ZAPOSLENIH I CENTRALIZIRANOM OBRAČUNU PLAĆA U JAVNOM SEKTORU, prvo čitanje, P.Z. br. 318
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.
U ime Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Željko Pavić.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anita Pocrnić-Radošević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Željko Pavić u pojedinačnoj raspravi, u završnoj raspravi Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Luka Brčić u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović.
Za replike su se javili zastupnice: Anita Pocrnić-Radošević, Dalija Orešković i Katarina Peović. 
Rasprava je zaključena 9. prosinca 2022.
Glasovanje nije provedeno na 13. sjednici.
51.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE GRANICE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 424
52.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 425
O navedenim aktima provedena je objedinjena raspravu sukladno prijedlogu Odbora za zakonodavstva na temelju članka 247. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Predstavnik predlagatelja, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, dodatno je obrazložio predložene akte.
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Davor Ivo Stier i Ivan Budalić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Nikša Vukas u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Domagoj Hajduković, Anka Mrak-Taritaš, Bojan Glavašević, Jure Brkan, Davor Dretar, Josip Šarić, Stipan Šašlin, Karolina Vidović Krišto, Davor Ivo Stier, Marin Miletić, u završnoj raspravi Dražen Srpak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a i Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a te potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Za repliku su se javili zastupnici: Davor Dretar, Dario Hrebak, Nevenko Barbarić, Marija Jelkovac, Gari Cappelli, Andro Krstulović Opara, Damir Habijan, Luka Brčić, Majda Burić, Jure Brkan, Mladen Karlić, Hrvoje Šimić, Marin Miletić, Anita Pocrnić-Radošević, Davor Ivo Stier, Ante Prkačin, Darko Sobota, Anka Mrak-Taritaš, Tomislav Okroša, Dražen Srpak, Domagoj Hajduković, Ljubica Maksimčuk, Miro Totgergeli, Dalija Orešković, Ivana Kekin, Ante Deur, Branko Bačić, Josip Borić, Katarina Peović, Maja Grba-Bujević, Stipan Šašlin, Rade Šimičević, Arsen Bauk, Marina Opačak Bilić, Siniša Hajdaš Dončić, Bojan Glavašević, Goran Ivanović, Željko Pavić, Nadica Dreven Budinski, Josip Šarić, Karolina Vidović Krišto, Urša Raukar-Gamulin i Željko Lenart. 
Rasprava je zaključena 12. prosinca 2022.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE GRANICE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 424
Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen u elektroničkom obliku. 
Tijekom izjašnjavanja o amandmanima predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 4. stavak 1., članak 13. u dodanom članku 20. stavak 3. i na članak 34.
Predstavnik predlagatelja nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 26. u članku 40. dodani stavak 2. i na članak 27. u članku 42. dodana točka 3.
Glasovanje nije provedeno na 13. sjednici.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 425
Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen u elektroničkom obliku. 
Tijekom izjašnjavanja o amandmanima predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 2. u izmijenjenom članku 3. stavku 1. dodanoj točki 47., članak 34. u dodanim člancima 47.a stavku 6. i 47.b stavku 3., članak 47. u izmijenjenom članku 211. stavku 1., članak 48. stavku 2. i na članak 63. stavku 2. 
Predstavnik predlagatelja nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 6. u članku 14. dodani stavak 2., članak 10. u članku 18. stavku 1., članak 23. u članku 31. stavku 3. i na članak 29. 
Glasovanje nije provedeno na 13. sjednici.
53.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 430
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obitelj, mlade i sport.
Predstavnica predlagatelja, državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić, dodatno je obrazložila predloženi akt.
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a i Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Nada Murganić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Sanja Udović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Vesna Vučemilović, Anka Mrak-Taritaš, Urša Raukar-Gamulin, Tomislav Okroša, Nada Murganić, Sabina Glasovac, u završnoj raspravi Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a i Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta te državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić.
Za repliku su se javili zastupnici: Vesna Bedeković, Tomislav Okroša, Ljubica Maksimčuk, Nada Murganić, Vesna Vučemilović, Anka Mrak-Taritaš, Martina Vlašić Iljkić, Hrvoje Šimić, Ljubica Lukačić, Urša Raukar-Gamulin, Jelena Miloš, Katarina Peović, Marina Opačak Bilić, Dalija Orešković, Darko Sobota, Majda Burić, Nadica Dreven Budinski, Rade Šimičević, Branka Juričev-Martinčev, Marija Jelkovac, Nikola Grmoja i Sabina Glasovac.
Rasprava je zaključena 12. prosinca 2022.
Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen u elektroničkom obliku.
Tijekom izjašnjavanja o amandmanima predstavnica predlagatelja prihvatila je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 1. stavak 2., članak 7. u uvodnoj rečenici i dodani stavak 2., članak 20. stavak 5., članak 25. stavci 4. i 5., članak 31. stavak 3., članak 39. stavci 4. i 6., članak 42. stavci 4. i 6., članak 49. stavci 5. i 6., članak 57. stavak 4., članak 62. stavak 4. /u izmijenjenom obliku/ i na članak 65. stavak 3.
Predstavnica predlagatelja nije prihvatila amandman zastupnika Marina Miletića na članak 23. stavak 3., amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 15. dodani stavci 8. i 9. te amandmane Kluba zastupnika Centra i GLAS-a na članak 16. stavak 1. i na članak 26. dodani stavak 6.
Predstavnica predlagatelja nije prihvatila predloženi Zaključak Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.
Glasovanje nije provedeno na 13. sjednici.
54.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 298
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo te Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ljubica Maksimčuk u ime Kluba zastupnika HDZ-a, u završnoj raspravi Darko Sobota u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić.
Za repliku su se javili zastupnici: Ljubica Maksimčuk, Darko Sobota i Marina Opačak Bilić. 
Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 7. dodani članak 11.d stavak 5. 
Rasprava je zaključena 12. prosinca 2022.
Glasovanje nije provedeno na 13. sjednici.
55.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DODATNOM POREZU NA DOBIT, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 431 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, ministar financija Marko Primorac, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš i Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Boris Lalovac i Branko Grčić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika, Anka Mrak-Taritaš, Grozdana Perić, Mišel Jakšić, Karolina Vidović Krišto, Marijana Puljak, Siniša Hajdaš Dončić, Mirela Ahmetović, u završnoj raspravi Josip Begonja u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta i Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a te ministar financija Marko Primorac.
Za repliku su se javili zastupnici: Marko Pavić, Peđa Grbin, Gari Cappelli, Nikola Grmoja, Rade Šimičević, Anka Mrak-Taritaš, Darko Sobota, Mirela Ahmetović, Majda Burić, Vesna Vučemilović, Goran Ivanović, Karolina Vidović Krišto, Anton Kliman, Siniša Hajdaš Dončić, Josip Begonja, Vladimir Bilek, Marijana Puljak, Dario Hrebak, Nadica Dreven Budinski, Damir Bajs, Luka Brčić, Boris Lalovac, Dalija Orešković, Josip Šarić, Jure Brkan, Zvane Brumnić, Branko Grčić, Željko Lenart, Davor Dretar, Ante Deur, Arsen Bauk, Grozdana Perić, Andreja Marić, Vesna Nađ, Mišel Jakšić, Rajko Ostojić, Željko Pavić, Damir Habijan, Hrvoje Šimić, Marija Jelkovac, Nikola Mažar i Stipan Šašlin.   
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a,  Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Rasprava je zaključena 13. prosinca 2022.
Amandmane su podnijeli: Odbor za zakonodavstvo na članak 8., Klub zastupnika HDZ-a na članak 13. stavak 3.,  zastupnik Anton Kliman na članak 13. stavak 1., Klub zastupnika Centra i GLAS-a na članak 4. stavak 1. te Klub zastupnika SDP-a na članak 4., članak 5. stavci 1., 2. i 3., članak 6. stavak 2., članak 7., članak 8., članak 9., članak 12., članak 13. stavci 2., 3., 4., 5., 6. i 7., članak 14., članak 15. stavak 2., članak 16., članak 19. stavak 4., članak 21. stavci 1. i 2. i na članak 22.
Zaključak je podnio Klub zastupnika SDP-a.
Glasovanje nije provedeno na 13. sjednici.
56.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 432
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Odbor za financije i državni proračun te Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. 
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marin Mandarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ante Sanader, Tomislav Klarić u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj.
Za repliku su se javili zastupnici: Marijana Puljak, Vladimir Bilek i Jelena Miloš. 
Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 4.
Rasprava je zaključena 13. prosinca 2022.
Glasovanje nije provedeno na 13. sjednici.
57.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, drugo čitanje, P.Z. br. 397 
58.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 396
59.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 391
O navedenim aktima provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun na temelju članka 247. Poslovnika Hrvatskoga sabora
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anton Kliman u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marin Mandarić u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić.
Za repliku su se javili zastupnici: Boris Lalovac, Marin Mandarić i Marijana Puljak.
Rasprava je zaključena 13. prosinca 2022.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, drugo čitanje, P.Z. br. 397 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun te Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Amandmane je podnio Klub zastupnika SDP-a na  članak 5. u izmijenjenom članku 14. stavak 3. i na članak 7. u izmijenjenom članku 17. stavci 1., 6. i 8.
Glasovanje nije provedeno na 13. sjednici.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 396
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. 
Glasovanje nije provedeno na 13. sjednici.
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 391
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. 
Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 12. u izmijenjenom članku 26. stavak 3.
Glasovanje nije provedeno na 13. sjednici.
60.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 433
61.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 434 
O navedenim aktima provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku na temelju članka 247. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Na početku rasprave stanku su zatražili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka te Maja Grba-Bujević u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Predstavnici predlagatelja, ministar zdravstva Vili Beroš i državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić, dodatno su obrazložili predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Renata Sabljar-Dračevac i Rajko Ostojić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Milan Vrkljan u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Maja Grba-Bujević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Andreja Marić, Renata Sabljar-Dračevac, Ivan Ćelić, Marin Miletić, Sabina Glasovac, Goran Ivanović, Erik Fabijanić, u završnoj raspravi Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Ivan Ćelić u ime Kluba zastupnika HDZ-a te ministar zdravstva Vili Beroš i državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić. 
Za replike su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Peđa Grbin, Pero Ćosić, Siniša Hajdaš Dončić, Mirela Ahmetović, Ante Deur, Josip Begonja, Dario Hrebak, Sabina Glasovac, Darko Klasić, Stephen Nikola Bartulica, Milan Vrkljan, Dragana Jeckov, Renata Sabljar-Dračevac, Andreja Marić, Anka Mrak-Taritaš, Stjepan Kovač, Ivan Ćelić, Jelena Miloš, Ivana Kekin, Jure Brkan, Ljubica Maksimčuk, Barbara Antolić Vupora, Damir Bakić, Damir Habijan, Mladen Karlić, Luka Brčić, Nikolina Baradić, Branka Juričev-Martinčev, Gari Cappelli, Boška Ban Vlahek, Rade Šimičević, Ljubica Lukačić, Maja Grba-Bujević, Željko Pavić, Mišel Jakšić, Nada Murganić, Nikola Mažar, Stipan Šašlin, Dalija Orešković, Marin Miletić, Sandra Benčić, Goran Ivanović, Nadica Dreven Budinski, Matko Kuzmanić, Erik Fabijanić i Miro Bulj.
Rasprava je zaključena 14. prosinca 2022.
Glasovanje nije provedeno na 13. sjednici.
62.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 389
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.
U ime Odbora za poljoprivredu izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Marijana Petir.
Na početku rasprave stanku su zatražili zastupnici: Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Marijana Petir u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijana Petir u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nikša Vukas u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Tomislav Okroša, Marijana Petir, Stipan Šašlin, Siniša Jenkač, Marin Miletić, Ružica Vukovac, u završnoj raspravi Ankica Zmaić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta i Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku te državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak.
Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Davor Bernardić, Rade Šimičević, Ružica Vukovac, Marijana Petir, Željko Pavić, Ankica Zmaić, Davor Dretar, Darko Sobota, Anka Mrak-Taritaš, Luka Brčić, Marijan Pavliček, Dario Hrebak, Martina Vlašić Iljkić, Stipan Šašlin, Dragana Jeckov, Hrvoje Zekanović, Nikša Vukas, Marijana Balić, Dražen Srpak, Tomislav Okroša, Nikola Mažar, Nadica Dreven Budinski, Josip Begonja, Željko Sačić, Anita Pocrnić-Radošević, Marin Miletić, Siniša Jenkač, Boris Lalovac, Bojan Glavašević i Mirela Ahmetović. 
Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je predložene zaključke Odbora za poljoprivredu:
1.    Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede da u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovog Zakona, na temelju članka 78. stavka 2. Zakona o poljoprivredi, pokrene postupke izrade i usvajanja općih zahtjeva/standarda kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode namijenjene krajnjim potrošačima koji do sada nisu obuhvaćeni nacionalnim propisima koji propisuju zahtjeve kvalitete, te da pristupi procjeni potrebe prilagodbe važećih pravilnika.
2.    Zadužuju se Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja da u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog Zakona, pokrenu postupke međuresornog usuglašavanja s ciljem prilagodbe postupaka zelene javne nabave kojima bi se osigurala minimalna zastupljenost od 20% ekoloških i integriranih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda,  proizvoda iz sustava kvalitete registriranih na nacionalnoj i europskoj razini i proizvoda iz kratkih lanaca opskrbe hranom.
3.    Zadužuju se Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja da u roku od šest mjeseci izvijeste Odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora o provedbi ovih zaključaka.
Amandmane su podnijeli Klub zastupnika Centra i GLAS-a na članak 45. u izmijenjenom članku 114. stavak 3. i zastupnik Marin Miletić na članak 49.
Rasprava je zaključena 15. prosinca 2022.
Glasovanje nije provedeno na 13. sjednici.
63.    PRIJEDLOG STRATEGIJE DIGITALNE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE DO 2032. GODINE
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, Odbor za gospodarstvo i Odbor za poljoprivredu.
U ime Odbora za gospodarstvo izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Žarko Tušek.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva Bernard Gršić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marijana Petir, Željko Pavić, Domagoj Hajduković, Marin Miletić, Miro Bulj, u završnoj raspravi Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta i Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva Bernard Gršić.
Za repliku su se javili zastupnici: Marijana Petir, Marijana Balić, Anita Pocrnić-Radošević, Ružica Vukovac, Mirela Ahmetović, Željko Pavić, Grozdana Perić, Žarko Tušek, Marijana Puljak, Marin Miletić, Josip Borić, Dražen Srpak, Miro Totgergeli, Marin Lerotić, Boris Lalovac, Domagoj Hajduković, Miro Bulj i Marina Opačak Bilić.
Rasprava je zaključena 15. prosinca 2022.
Glasovanje nije provedeno na 13. sjednici.
__________________________________________________________________________
Sjednica je zaključena 15. prosinca 2022. godine u 18.59 sati.

                      TAJNICA                                     PREDSJEDNIK
SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA              HRVATSKOGA SABORA


          Kristina Zadro Omrčen                                  Gordan Jandroković