Odbor za zaštitu okoliša i prirode

Izvješće Odbora za zaštitu okoliša i prirode o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, drugo čitanje, P.Z. br. 497

Odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora raspravio je na 46. sjednici održanoj 24. svibnja 2023., Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o  izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 19. svibnja 2023. godine.

Odbor za zaštitu okoliša i prirode, na temelju članka 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predloženi Konačni prijedlog zakona kao zainteresirano radno tijelo. 

Odbor je proveo objedinjenu raspravu o predloženom Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu.

Uvodno je predstavnica Ministarstva financija istaknula da se predloženim Zakonom, s ciljem osiguravanja kontinuiteta u podmirivanju obveza tj. izvršavanja rashoda i izdataka, mijenja iznos zaduživanja na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala sa 5.512.853.598 eura na 5.906.828.484 eura te tekućih otplata glavnice državnoga duga sa 3.698.141.697 eura na 4.410.280.863 eura. Također se mijenja ukupna visina zaduženja za izvanproračunske korisnike državnog proračuna sa 399.915.971 eura na 359.478.299 eura. Nadalje, ovim Zakonom utvrđuje se mogućnost dodjele pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su zbog pada broja stanovnika prema posljednjem popisu iz 2021. godine ostvarile manji iznos sredstava fiskalnog izravnanja za 2023. godinu.

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (7 glasova „za“,  3 glasa „protiv“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O  IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE  HRVATSKE ZA 2023. GODINU

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Sandru Benčić, predsjednicu Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA
Sandra Benčić