Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora, P. Z. br. 793

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 106. sjednici održanoj 11. veljače 2015., raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora, P. Z. br. 793, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 5. veljače 2015.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona, a u odnosu na tekst Prijedloga ukazuje se na potrebu određene nomotehničke dorade izričaja.

3. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Ingrid Antičević Marinović, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


  
        PREDSJEDNICA
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

        Ingrid Antičević Marinović