Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 700

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 92. sjednici održanoj 16. rujna 2014., raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 700, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 4. rujna 2014.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.
  
4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Ingrid Antičević Marinović, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

  
PREDSJEDNICA
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Ingrid Antičević Marinović