Odbor za ratne veterane

Izvješće Odbora za ratne veterane o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, P.Z.br. 497

Odbor za ratne veterane Hrvatskoga sabora na svojoj 17.  sjednici održanoj 25.svibnja 2023. godine razmotrio je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 19. svibnja 2023. godine. 

Odbor je raspravu proveo u svojstvu zainteresiranog radnog tijela sukladno odredbi članka 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu provedena je objedinjeno s Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu. 
    U uvodnom izlaganju predstanvnici predlagatelja predstavili su predložene izmjene i dopune Državnog proračuna u 2023. godini i istaknuli kako se kod svakog rebalansa djelomično mijenjaju i odredbe Zakona o izvršavanju državnog proračuna pa se tako i ovim Zakonom mijenja iznos zaduživanja na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala, što je i iskazano u Računu financiranja. S obziroma na društveno ekonomske posljedice pandemije, obnove poresom pogođenih područja pojavili su se i novi izazovi geopolitičkih prestrojavanja kao i nestabilnosti financijskih tržišta što je rezultiralo snažnim izazovima u kreiranju ekonomske pa tako i fiskalne politike. Globalni rast cijena energenata izazvao je niz poskupljenja pa je Vlada Republike Hrvatske u 2022. godini započela s paketima mjera za zaštitu kućanstva i gospodarstva, posebice najranjivijih skupina društva i poduzeća od rasta cijena. U 2023. godini doneseni su i novi paketi mjera koji utječu na prihodovnu stranu tako i na rashodovnu stranu državnog proračuna.
Ovim Zakonom utvrđuje se mogućnost dodjele pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne)samouprave koje su zbog pada broja stanovnika prema posljednjem popisu iz 2021. godine ostvarile manji iznos sredstava fiskalnog izravnanja za 2023. godinu.

Nakon provedene rasprave, Odbor je većinom glasova (6 glasova ZA, 1 SUZDRŽAN i 1 PROTIV) odlučio predložiti Hrvatskom saboru

                  

  d o n o š e nj e

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu.

Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Josipa Đakića, predsjednika Odbora.


                        PREDSJEDNIK ODBORA
                            Josip Đakić