Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

Izvješće Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo s rasprave o izvještajima o radu obveznih mirovinskih fondova za 2020. godinu

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na 10. sjednici održanoj 9. lipnja 2021. godine, proveo je objedinjenu raspravu o Izvještaju o radu AZ obveznih mirovinskih fondova za 2020. godinu, koji  je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavilo Allianz ZB d.o.o društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, aktom od 31.ožujka 2021. godine; o  Izvještaju o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja ERSTE d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima  za 2020. godinu koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavilo ERSTE d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, aktom od 31. ožujka 2021. godine; o Izvještaju o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima za 2020. godinu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavilo PBZ CROATIA OSIGURANJE  d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, aktom od 31. ožujka 2021. godine i o Izvještaju o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. za 2020. godinu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavilo Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima  d.d. aktom od 31. ožujka 2021. godine. 
Odbor je navedeni akt raspravio sukladno čl.83. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.
Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na navedeni akt, kojim Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru da prihvati Izvještaj o radu AZ obveznih mirovinskih fondova za 2020. godinu; Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja ERSTE d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za 2020. godinu; Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima za 2020. godinu; Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. za 2020.godinu.
U uvodnom izlaganju predstavnici predlagatelja/članovi Uprava OMF upoznali su Odbor s financijskim rezultatima koje su ostvarili u 2020. godini.

U 2020. godini obvezni mirovinski fondovi upravljali su imovinom preko 119 milijardi kuna, uz porast na godišnjoj razini oko 5,75%.
Krajem 2020. godine u obveznim mirovinskim fondovima nalazilo se ukupno 2.057.391   članova što je porast u odnosu na prethodnu godinu od 2,3%. Zbog pandemije izazvane  virusom COVID 19 i pada zaposlenosti u odnosu na prethodnu godinu, broj novih  članova OMF je pao.
U protekloj godini ostvareni su prinosi od 0,43% u fondovima kategorije A, u kategoriji B 0,94%, u fondovima kategorije C 1,15%. Imovina na računima osiguranika porasla je za više oko 5,75% , dijelom zbog redovitih uplata doprinosa, a dijelom zbog ostvarenih prinosa na uložena sredstva.
Obvezni mirovinski fondovi kategorije A, namijenjeni su mlađim članovima i onima koji preferiraju  rizičniju imovinu, Obvezni mirovinski fondovi kategorije B, slijednici su jedinstvenih obveznih mirovinskih fondova od prije vremena uvođenja kategorija A, B i C, te sukladno tome kategorija obveznih mirovinskih fondova u kojoj je najviše članstva i imovine, dok su Obvezni mirovinski fondovi kategorije C, namijenjeni članovima koji su najbliže umirovljenju, osobama kojima je do starosne mirovine ostalo manje od 5 godina te je njihova sklonost rizicima najmanja. 
Na kraju 2020. godine ukupna imovina obveznih mirovinskih fondova iznosila je 119,07 milijardi kuna. Neto mirovinski doprinosi uplaćeni u II. stup iznosili su 6,8 milijardi kuna, dok su isplate iz II. stupa iznosile 1,5 milijardi kuna. Ukupna uplata neto mirovinskih doprinosa u II stup veća je za 2% u odnosu na prethodnu godinu.
Obvezni mirovinski fondovi u 2020. godini zaradili su 1,2 milijardi kuna svojim članovima. Najveći doprinos zaradama OMF-ova u 2020. godini ostvaren je ulaganjem u domaće državne obveznice te su ključni čimbenik u dugoročnom financiranju Republike Hrvatske na domaćem i međunarodnom tržištu. Nastavljen je trend ulaganja OMF u hrvatske kompanije, posebice u turistički sektor.
Predstavnica Vlade Republike Hrvatske kratko je obrazložila pisano mišljenje Vlade na navedene Izvještaje. Pritom je istaknula kao je vidljivo da je kombiniranu mirovinu iz oba stupa odabralo 36,85% osiguranika, dok se prije 2019. godine najveći broj osiguranika vraćao u I stup zbog dodatka od 27% na mirovinu smo iz I stupa. Do promjene trenda došlo je 2019 godine kada se osiguranicima koji odaberu mirovinu iz oba stupa određuje dodatak od 27% na mirovinski staž ostvaren do 31.12.2001. godine, a na preostali radni staž određuje se dodatak od 20,25%.
U raspravi su članovi Odbora podržali financijske rezultate Obveznih mirovinskih fondova  za 2020. godinu.
U raspravi je iznijet prijedlog zaključka da se temelju članka 44. stavka 6. Poslovnika Hrvatskoga sabora  provede rasprava na sjednici Sabora o Izvještaju o radu AZ obveznih mirovinskih fondova za 2020. godinu, Izvještaju o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja ERSTE d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za 2020. godinu, Izvještaju o radu obveznih mirovinskih fondova  PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima za  2020. godinu, Izvještaju o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. za 2020. godinu. Prijedlog zaključka odbijen je većinom glasova (2 za, 7protiv i 2 suzdržana).

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (8 za i 3 suzdržana) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese sljedeće 

Zaključke
1.    Prihvaća se Izvještaj o radu AZ obveznih mirovinskih fondova za 2020. godinu,
2.    Prihvaća se Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja ERSTE d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za 2020. godinu,
3.    Prihvaća se Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima za 2020. godinu,
4.    Prihvaća se Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. za 2020. godinu

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, Davorka Vidovića.

Predsjednik Odbora

Davorko Vidović