Odbor za rad i socijalno partnerstvo

Izvješće Odbora za rad i socijalno partnerstvo o Prijedlogu zakona o suzbijanju diskriminacije, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 74

Odbor za rad i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na  4. sjednici održanoj 21. svibnja 2008. godine, raspravljao  je o Prijedlogu zakona o suzbijanju diskriminacije, s Konačnim prijedlogom zakona,  P.Z.E. br.74, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora, dostavila Vlada Republike Hrvatske,  aktom od  19.ožujka  2008. godine.

Odbor je navedeni akt  raspravio sukladno čl.140. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao zainteresirano radno tijelo.

U uvodnome izlaganju predstavnice predlagatelja istaknuto je da  ovaj Zakon predstavlja krovni, jedinstven i cjelovit Zakon u zaštiti od diskriminacije u svim područjima društvenoga života. Nacionalno antidiskriminacijsko zakonodavstvo do sada je  bilo uređeno cijelim nizom propisa, kao što su: Zakon o radu, Zakon o ravnopravnosti spolova, Zakon o istospolnim zajednicama, Kazneni zakon, i dr. Također, naglašeno je  da će donošenjem ovoga Zakona biti omogućeno građanima da na adekvatan način zaštite svoje pravo na jednake mogućnosti u područjima: rada i zapošljavanja, obrazovanja, socijalne sigurnosti, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, osiguranja za slučaj nezaposlenosti,  zdravstvene zaštite, pravosuđa, te članstva i djelovanja bilo u političkim strankama ili u sindikatima, kao i u  nevladinim udrugama. Budući da  se  Pučki pravobranitelj  bavi zaštitom ljudskih prava, ovim Zakonom osnažuje se Ured pučkog pravobranitelja kao krovnog neovisnog  tijela za suzbijanje diskriminacije.

U raspravi je istaknuto da se treba voditi računa o edukaciji i specijalizaciji sudaca kako bi se što kvalitetnije pripremili za provedbu ovoga Zakona. Također, pozitivnim je ocjenjeno da je u Zakon ugrađen i pojam višestruke diskriminacije koji se može događati po više osnova, a praksa pokazuje da su osobe s invaliditetom, a to su najčešće žene, izložene upravo takvom obliku diskriminacije.


Nakon provedene rasprave, Odbor je  jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese

Zakon o  suzbijanju diskriminacije

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, Borisa Kunsta.

PREDSJEDNIK ODBORA

Boris Kunst