Odbor za obranu

Izvješće Odbora za obranu o Prijedlogu odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru „RESOLUTE SUPPORT“ u Afganistanu

Odbor za obranu Hrvatskoga sabora, na 39. sjednici održanoj 22. rujna 2015. godine, raspravljao je o Prijedlogu odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru „RESOLUTE SUPPORT“ u Afganistanu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 17. rujna  2015. godine.

Uz Prijedlog odluke, Vlada Republike Hrvatske dostavila je i Odluku o prethodnoj suglasnost Predsjednice Republike i vrhovne zapovjednice Oružanih snaga Republike Hrvatske. 

Odbor je na temelju članka 71. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao o predmetnom aktu,  kao matično radno tijelo.

Temeljem članka 247. stavka 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor je proveo objedinjenu raspravu o Prijedlogu odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru „RESOLUTE SUPPORT“ u Afganistanu, o Prijedlogu odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda, o Prijedlogu odluke o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga država članica NATO-a i Oružanih snaga Republike Hrvatske angažiranih u okviru Združenih snaga visoke spremnosti iz sastava snaga za brzi odgovor NATO-a, o Izvješću o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda od 1. listopada 2014. do 31. kolovoza 2015. godine, o Prijedlogu odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu.

Predstavnica  predlagatelja  u uvodnom obrazloženju detaljno  je  obrazložila  predloženu Odluku, naglasivši da Republika Hrvatska nastavkom sudjelovanja u misiji potpore miru „RESOLUTE SUPPORT“ u Afganistanu daje svoj doprinos očuvanju dosadašnjih postignuća operacije ISAF na području stabilizacije i izgradnje sigurnosti u Afganistanu s ciljem omogućavanja daljnjeg prijenosa odgovornosti na ANSDF. Stoga se predlaže da se u misiju potpore miru „RESOLUTE SUPPORT“ u Afganistanu od 1. siječnja 2016. do 30. lipnja 2016. uputi do 110 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, a od 1. srpnja 2016. do 31. prosinca 2016. do 70 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Odbor je bez rasprave, jednoglasno (9 glasova „za“) Hrvatskome saboru odlučio predložiti da donese:
          
Odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru  „RESOLUTE SUPPORT“ u Afganistanu.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio predsjednika Odbora Tomislava Ivića, prof.


PREDSJEDNIK ODBORA
         
Tomislav Ivić, prof.