Odbor za obitelj, mlade i sport

Izvješće Odbora za obitelj, mlade i sport o Prijedlogu zakona o dopunama Obiteljskog zakona, P.Z. br. 65

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora na 5. sjednici održanoj 26. siječnja 2021. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o dopunama Obiteljskog zakona godine, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Anka Mrak-Taritaš, aktom od 12. studenoga 2020. godine.

Odbor je navedeni Prijedlog raspravio kao matično radno tijelo, sukladno odredbama članaka 87. i 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

U skladu s člankom 247. Poslovnika Hrvatskoga sabora, o ovom aktu i o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o osobnom identifikacijskom broju, P.Z. br. 66, iste predlagateljice i s intencijom rješavanja iste tematike, provedena je objedinjena rasprava.

U uvodnom izlaganju predlagateljica je navela kako je u proteklim sazivima Hrvatskoga sabora već predlagala ove izmjene, no nažalost nisu usvojene. Naglasila je kako su prijedlozi o kojima se raspravlja proizašli iz vapaja posvojitelja i posvojene djece, koja zbog zadržavanja OIB-a nakon posvojenja i eventualno promjene imena/prezimena moraju potpunim strancima objašnjavati svoje životne okolnosti (da su posvojena djeca, odnosno da su posvojili dijete). Navela kako se u praksi se događalo da otpusno pismo djeteta iz bolnice, umjesto roditelja posvojitelja, dobiju biološki roditelji s kojima dijete više nije u kontaktu. 

Naglasila je kako djeca posvojena po Obiteljskom zakonu iz 2015. godine imaju mogućnost dobiti novi OIB nakon posvojenja, ako je to potrebno radi zaštite prava i interesa djece (o čemu odlučuje Centar za socijalnu skrb), dok to za djecu posvojenu sukladno odredbama Obiteljskog zakona iz 2003. godine nije moguće.
Predstavnik Ministarstva financija pojasnio je kako je ovaj Zakon opći zakon, a izmjena OIB-a uslijed posvajanja djeteta definira Obiteljski zakon kao poseban zakon. Stoga Vlada smatra da nema potrebe za dopunom Zakona o osobnom identifikacijsom broju.

Predstavnici Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike obrazložili su Mišljenje Vlade Republike Hrvatske kako ne treba dopunjavati niti Obiteljski zakon. Pojasnili su kako je do problema s OIB-om posvojene djece došlo iz razloga ljudske pogreške i nepoštivanja zakonskih odredbi (najčešće u sustavu zdravstva), te da izmjena koja se predlaže ovim Prijedlogom zakona neće riješiti nastali problem. No, u svrhu rješavanja i izbjegavanja novih pogrešaka održan je niz sastanaka kako bi se spriječilo ponavljanje navedene zloporabe osobnih podataka. 

Na pitanje predlagateljice i članova Odbora, iz resornog ministarstva pojašnjeno je kako se djeci posvojenoj prema odredbama Obiteljskog zakona (2003) nije moguće izdati dodatno rješenje o posvajanju sukladno kojimu bi im se odredio novi OIB, jer je postojeće rješenje pravomoćno i prema odredbama Zakona o upravnom postupku nije ga moguće dorađivati dodatnim rješenjem.
Nakon provedene rasprave, članovi Odbora većinom glasova su (sa 6 glasova ZA, 4 glasa PROTIV) podržali sljedeći zaključak:

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora predlaže Hrvatskome saboru da ne prihvati Prijedlog zakona o dopunama Obiteljskog zakona.

Za izvjestitelje na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio predsjednicu i potpredsjedenika Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA

Karolina Vidović Krišto