Odbor za obitelj, mlade i sport

Izvješće Odbora za obitelj, mlade i sport o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, P.Z. br. 497

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora na 46. sjednici održanoj 24. svibnja 2023. godine razmotrio je Konačni prijedlog zakona o izmjenama idopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, P.Z. br. 497, koji je Hrvatskom saboru dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 19. svibnja 2023. godine.

Odbor je navedeni prijedlog raspravio kao zainteresirano radno tijelo, sukladno odredbi članka 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u objedinjenoj raspravi s raspravom o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu  i projekcija za 2024. i 2025. godinu.

Nakon provedene rasprave, članovi Odbora su većinom glasova (6 glasova za, 4 glasa protiv) prihvatili sljedeći Zaključak:

Odbor za obitelj, mlade i sport predlaže Hrvatskome saboru da donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio doc. dr. sc. Vesnu Vučemilovoć, predsjednicu Odbora.


PREDSJEDNICA ODBORA
doc. dr. sc. Vesna Vučemilović