Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

Izvješće Odbora za informiranje, informatizaciju i medije s rasprave o Izvješću o radu Programskog vijeća HRT-a i o provedbi programskih načela i obveza HRT-a utvrđenih Zakonom o HRT-u i Ugovorom između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31 prosinca 2017. godine

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije raspravio je na 30. sjednici, održanoj 22. siječnja 2020. godine Izvješće o radu Programskog vijeća HRT-a i o provedbi programskih načela i obveza HRT-a utvrđenih Zakonom o HRT-u i Ugovorom između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine, koje je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavilo Programsko vijeće HRT-a, aktom od 10. prosinca 2018. godine.

Odbor je navedeno Izvješće raspravio kao matično radno tijelo.

U vrijeme rasprave Odbor je raspolagao s Mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na predmetno Izvješće.
U uvodnom obrazloženju predstavnik Programskog vijeća HRT-a rekao je da je uloga Vijeća da zastupa i štiti interes javnosti provođenjem nadzora programa i unapređenjem radijskog i audiovizualnog programa, te drugih audio i audiovizualnih te multimedijskih usluga. Skrenuo je pozornost na niz problema s kojima se Vijeće trenutno susreće. Ono trenutno ima devet članova umjesto jedanaest, još uvijek nisu izabrali predsjednika, a izmjenama Zakona o HRT-u iz 2012. godine smanjene su mu ovlasti, te njegove odluke nikoga ne obvezuju.      

U raspravi na Odboru rečeno je da je deplasirano raspravljati o Izvješću za 2017. godinu, a i 
Izvješće za 2018. godinu je dostavljeno tek 23. prosinca 2019. godine, te je predloženo da se ubuduće dostavi do 15. srpnja za prethodnu godinu. S obzirom da je djelatnost javne televizije i proizvodnja i emitiranje vlastitog programa, istaknuto je da treba pronaći balans između vlastite proizvodnje i vanjske produkcije. Rečeno je je da je potrebno štititi interese javnosti i zalagati se da javna televizija pridonosi predstavljanju hrvatskog kulturnog identiteta. Rasprava se povela i o kvaliteti jedne serije koja se trenutno prikazuje (General), kao i o serijama koje su snimane i završene ali nikad nisu prikazane. Primjećeno je i da u Izvješću nedostaju podaci o gledanosti. 

Nakon provedene rasprave, Odbor je većinom glasova (sa 7 glasova ”ZA” i 4 ”SUZDRŽANA” glasa) odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći 

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se Izvješće o radu Programskog vijeća HRT-a i o provedbi programskih načela i obveza HRT-a utvrđenih Zakonom o HRT-u i Ugovorom između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017.

PREDSJEDNIK ODBORA

                               dr.sc. Goran Marić