Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

Izvješće Odbora za informiranje, informatizaciju i medije o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama, prvo čitanje, P.Z. br. 195

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije raspravio je na 26. sjednici, održanoj 19. svibnja 2022. godine Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama, koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnio Klub zastupnika Mosta, aktom od 14. listopada 2021. godine.

Odbor je navedeni Prijedlog zakona raspravio kao matično radno tijelo.

U vrijeme rasprave Odbor je raspolagao s Mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na predmetni Prijedlog zakona.

Uvodno je predstavnik predlagatelja rekao da nema potrebe dodatno obrazložiti Prijedlog zakona, budući da je on detaljno obrazložen u pisanom obliku. Iako znaju da njihov Prijedlog zakona neće biti prihvaćen, Klub zastupnika Mosta će i dalje nastaviti nuditi zakonska rješenja kako bi se olakšao pristup informacijama.

Državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave naglasio je da Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru da ne prihvati ovaj Prijedlog zakona, s obzirom da je u saborskoj proceduri Vladin prijedlog izmjena i dopuna ovog Zakona kojim se zakonodavstvo Republike Hrvatske usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije i kojim se uklanjaju ključni nedostaci uočeni u primjeni Zakona u praksi. 

Povjerenik za informiranje uvodno je rekao da je ovaj Prijedlog zakona ukazao na manjkavost nekih odredbi Zakona o tajnosti podataka koje su u koliziji sa Zakonom o pravu na pristup informacijama i na potrebu da se ta dva Zakona, kao i Zakon o medijima usklade kako bi se moglo osnažiti pravo na pristup informacijama.

Odbor je bez rasprave, većinom glasova (sa 7 glasova ”ZA”, 2 glasa ”PROTIV” i 1 ”SUZDRŽANIM” glasom) odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći 

Z A K L J U Č A K

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je Natalija Martinčević, predsjednica Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA                            
Natalija Martinčević