Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo o a) Prijedlogu odluke o razrješenju dijela članova Državne komisije za kotrolu postupaka javne nabave; b) Prijedlogu odluke o imenovanju dijela članova Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora na svojoj 61. (elektroničkoj) sjednici održanoj 11. svibnja 2020. godine razmotrio je a) Prijedlog odluke o razrješenju dijela članova Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave; b) Prijedlog odluke o imenovanju dijela članova Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, svojim aktom od 7. svibnja 2020. godine. 

Odbor za gospodarstvo, na temelju članka 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predloženi akt u svojstvu matičnoga radnog tijela. 

Odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje sljedećeg

Z A K LJ U Č K A 

1.    Podržava se donošenje Odluke o razrješenju dijela članova Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
2.    Odbor za gospodarstvo je većinom glasova sedam (7) ZA i jednim (1) SUZDRŽANIM odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje Odluke o imenovanju dijela članova Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

Za svog izvijestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Darinka Kosora, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA 
Darinko Kosor, v.r.