Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje, s Konačnom prijedlogu zakona- hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z.br.909

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je, na 105. sjednici održanoj 17. rujna 2015. godine, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje, s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 15. rujna 2015. godine.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravljao je, na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, o predmetnom Zakonu, kao matično radno tijelo.    

Uvodno je predstavnik Vlade Republike Hrvatske istaknuo da se ovim Zakonom, u cilju razvoja stambene štednje u Republici Hrvatskoj, uvodi varijabilni postotak državnih poticajnih sredstava (prema utvrđenoj formu,i) po uzoru na praksu nekih država članica Europske unije. Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva financija do 31. listopada tekuće godine propisuje postotak DPS-a za stambenu štednju prikupljenu u sljedećoj kalendarskoj godini. Osim toga uklanja se i odredba da se dio raspoložive stambene štednje koja prelazi 5.000,00 kuna po stambenom štediši u jednoj godini prenosi u sljedeću kalendarsku godinu.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je, bez rasprave, većinom glasova (7 glasova „za i 1 glas „protiv“ i 2 glasa „suzdržana“) predložiti Hrvatskom saboru donošenje

     ZAKONA O  IZMJENI ZAKONA O STAMBENOJ ŠTEDNJI I DRŽAVNOM POTICANJU STAMBENE ŠTEDNJE           

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je zastupnik mr.Srđan Gjurković, dipl.oec. predsjednik Odbora.

PREDSJEDNIK  ODBORA

mr.Srđan Gjurković,dipl.oec.