9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Miroslav Šimić (Most)

Šimić, Miroslav

Rođen je 4. rujna 1975. u Osijeku. Završio Pravni fakultet u Osijeku (VSS - diplomirani pravnik). 

Kontakt:
Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
Telefon: 01/4569 385
Faks: 01/4569 674
e-mail: klubmost@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje mandata dana 31. ožujka 2018.; zamjenica zastupnika je Sonja Čikotić

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Mosta nezavisnih lista

Izborna jedinica: