9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Orsat Miljenić (SDP)

Miljenić, Orsat

Rođen je 15. rujna 1968. u Dubrovniku. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao te stekao doktorat znanosti iz znanstvenog područja društvene znanosti, znanstvenog polja prava, znanstvene grane trgovačkog prava i prava društava (VSS - diplomirani pravnik, doktor znanosti). 

Kontakt: 
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065
Faks: 01/4569 535
e-mail: klubsdp@sabor.hr
 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje mandata danom 21. veljače 2020.; zamjenica zastupnika od 18. ožujka 2020. je Karolina Leaković

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: