9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Andro Krstulović Opara (HDZ)

Krstulović Opara, Andro

Rođen je 22. svibnja 1967. u Splitu. Završio Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - diplomirani povjesničar umjetnosti i arheolog). 

Kontakt: 
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice 
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537 
Faks: 01/4569 314 
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje mandata danom 14. lipnja 2017.; od 19. lipnja 2017. zamjenik zastupnika je Ante Babić

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske demokršćanske stranke

Izborna jedinica: