7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Ivan Grubišić (NZ)

Grubišić, Ivan

Rođen je 20. lipnja 1936. u Sušcima-Dicmo, Sinj. Završio Teološki fakultet u Zagrebu i Filozofski fakultet u Zadru, doktorirao na Sveučilištu u Zagrebu (VSS - doktor društvenih, humanističkih i teoloških znanosti).

Preminuo 19. ožujka 2017. u Splitu. 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.12.2011.

Datum završetka mandata:

28.12.2015.

Stranačka pripadnost:

Nezavisni

Klub zastupnika:

Izabran:

  • Neovisna lista - dr. sc. Ivan Grubišić

Izborna jedinica: