5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

Josip Friščić (HSS)

Rođen je 15. kolovoza 1949. u Subotici Podravskoj (Koprivnica). Završio prvi stupanj Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu (VŠS - ekonomist). 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

22.12.2003.

Datum završetka mandata:

11.01.2008.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje mandata danom 22. prosinca 2003.; zamjenik zastupnika je Ivan Kolar  

Stranačka pripadnost:

Izabran:

  • lista Hrvatske seljačke stranke

Izborna jedinica: